Piet de Klein

img_1357

Ik ben in 1957 geboren in onze gemeente Beuningen en wel in de kern Weurt. Tot op de dag van vandaag woon en leef ik in deze mooie kern van onze gemeente. Kortom ik ben een geboren en getogen Weurtenaar en hoop dat tot in lengte van dagen te blijven. Waarom ben ik lid van en actief binnen de lokale politieke partij Beuningen Nu en Morgen (BN&M)?
Ik vind dat BN&M een lokale politieke partij is die staat voor eenvoud, duidelijkheid en transparantie. Ook heeft zij de afgelopen jaren aangetoond dat het een partij is die echt opkomt voor het lokaal belang, stevig in zijn schoenen staat en ook durf en lef heeft getoond.
Ik ben een voorstander van een voor de bewoners begrijpelijke en transparante gemeentepolitiek. Bureaucratie mag wat mij betreft tot een minimum beperkt blijven. Daarnaast zal en moet er de goede aandacht zijn voor de kleine kernen binnen onze gemeente. Verder vind ik dat we onze jeugd, de toekomst van onze samenleving, de mogelijkheden moeten bieden om elkaar frank en vrij te ontmoeten en dat zij de ruimte krijgen binnen onze gemeente om zich te ontspannen en te ontwikkelen. Al deze thema’s en denkrichtingen vind ik terug binnen onze partij, BN&M.
Op 15 mei 2018 ben ik door de raad, op voordracht van BN&M, opnieuw benoemd als wethouder binnen het college van burgemeester en wethouders. De uitdaging in het zijn van wethouder is het je sterk maken voor de kwaliteit van de Beuningse samenleving. Belangrijk uitgangspunt daarbij is, dat inwoners, bedrijven en organisaties zich in de gemeente Beuningen prettig voelen. Belangrijke kernwaarden hierbij zijn voor mij integriteit, transparantie, ondernemerschap en slagvaardigheid.

Mijn portefeuille als wethouder bestaat uit de volgende onderwerpen:
- Ruimte (o.a. ontwikkeling, volkshuisvesting, zandwinning, cultuurhistorisch waarden)
- Vergunningverlening en toezicht Wabo+ (o.a. omgevingsvergunning bouwen, APV-vergunning etc.)
- Mobiliteit (verkeer en vervoer)
- Structuurvisie en stedelijke vernieuwing
- Openbare ruimte ( ontwikkel en beheer aspecten)
- Duurzaamheid en milieu
- Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed