Wethouder

Beuningen Nu en Morgen heeft na de verkiezingen van 2018 één wethouder:

Piet de Klein met de portefeuille: Ruimte, water en energie

  • Implementatie Omgevingswet
  • Ruimte
  • Vergunningverlening en toezicht Wabo+
  • Structuurvisie en stedelijke vernieuwing
  • Openbare ruimte
  • Energietransitie en klimaatadaptatie
  • Coördinatie regionale samenwerking

Piet de Klein is 1e locoburgemeester