Piet de Klein stopt met zijn politieke en bestuurlijke carrière

Persbericht   05-01-2022

Piet de Klein stopt met zijn politieke en bestuurlijke carrière

Piet de Klein heeft ons laten weten dat hij na de verkiezingen afscheid neemt van de politiek:

Piet staand 281221“Na 12 jaar wethouderschap in 4 colleges, waarin ik werkte met 3 verschillende burgemeesters, is voor mij de tijd rijp om te stoppen met mijn politieke en bestuurlijke carrière. Ik kijk met dankbaarheid en trots terug op al datgene waaraan ik als wethouder van onze mooie gemeente Beuningen heb mogen bijdragen. Bijvoorbeeld de realisatie van de nieuwe brug in Ewijk, de multifunctionele accommodatie in Weurt, het woningbouwproject de Hutgraaf in Beuningen of de energietransitie Energiek Beuningen. En zo zijn er veel meer te noemen. Voorzieningen en projecten die tot stand konden komen dankzij de verschillende colleges en medewerkers van de gemeente Beuningen. Maar ook dankzij de samenwerking met vele partijen binnen en buiten de gemeente Beuningen”

Korte terugblik

Piet heeft zich altijd ingezet voor de gemeenschap, te beginnen in Weurt. Langs die weg raakte hij ook geïnteresseerd in de lokale politiek. In 2005 begon hij zijn politieke carrière, eerst als commissielid en kort daarna als raadslid. In 2010 werd hij wethouder, een functie die hij sindsdien heeft vervuld voor alle inwoners van Beuningen. Hij heeft in zijn gehele loopbaan laten zien, een stabiele en verbindende factor in onze gemeenschap te zijn. Hij richtte zich op het lokale belang maar zette zich ook in voor goede verhoudingen met de regio. Dat zagen we terug in de goede bestuurlijke relaties binnen en buiten de gemeente. Wij hadden in Piet een betrouwbare, verbindende bestuurder. Wij zijn hem dankbaar voor zijn jarenlange inzet.

En straks

Piet neemt afscheid als wethouder maar blijft verbonden aan BN&M. Hij heeft er het volste vertrouwen in dat de leden van zijn partij samen met de gemeentelijke organisatie datgene wat we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd zullen voortzetten en nieuwe ambities zullen verwezenlijken. Bij de komende verkiezingen zal Piet nog als lijstduwer op de kieslijst staan. Hierbij wel opgemerkt dat hij zeker geen politieke of bestuurlijke toekomst ambieert.

Langs deze weg laat Piet weten, iedereen die betrokken is (geweest) bij BN&M te danken voor het jarenlang in hem gestelde vertrouwen en de meer dan prettige samenwerking.