Kandidaat 8 Frank Engelen

sm banner frank 2022"Waar ik wil wonen is het schoon en groen"

 

Een prettige en gezonde leefomgeving is van levensbelang!

Mijn naam is Frank Engelen, 40 jaar en geboren en getogen in Ewijk. 5 jaar geleden ben ik weer teruggekomen naar Ewijk.  Wij waren als gezin op zoek naar ruimte, meer rust en een prettige leefomgeving.

Het is voor iedereen van groot belang dat je in een gezonde en prettige leefomgeving kan opgroeien, wonen en werken. Je wilt leven in een omgeving met voldoende natuur, een goede luchtkwaliteit en beperkte overlast van bijvoorbeeld geluid of geur. Een goede leefomgeving bevordert je welzijn!

We weten dat onze inwoners groen en water erg waarderen in onze gemeente. Om van te genieten als je gaat recreëren, maar ook voor de dagelijkse wandeling of om lekker buiten te sporten. Denk aan de prachtige uiterwaarden die wij langs de Waal hebben. Daar ben ik zelf ook veel te vinden. Zeker in deze Coronatijd zijn we de nabijheid van natuur steeds meer gaan waarderen.

Gelukkig kent onze gemeente veel groen en is ook behoorlijk waterrijk. Dat zijn belangrijke kwaliteiten die we moeten behouden en versterken. Zeker ook met de grote opgaven die voor ons liggen, als het gaat om het klimaatadaptatie en de biodiversiteit, dan is groen en water van essentieel belang. Door bijvoorbeeld het toevoegen van extra bomen en het creëren van ruimte voor wateropvang, kan je op onze lokale schaal een bijdrage leveren.

Dit zijn natuurlijk grote thema’s die soms nog een ‘ver van je bed show lijken’. En lokaal kunnen we zeker niet alles regelen en oplossen, maar wel ons steentje bijdrage. Dat geldt voor u, voor mij en ook het gemeentebestuur.

Daarom is het belangrijk om bijvoorbeeld bij nieuwe woonwijken, maar juist ook bij bestaande wijken extra ruimte te geven aan groen en het opvangen van water. Maar ook de bestaande overlast aanpakken.

Dat begint allemaal al bij voorlichting van onze jeugd. Inzicht creëren in het belang van een schone en prettige leefomgeving. Realiseren van bijvoorbeeld groene speelpleinen bij onze basisscholen zijn mooie eerste voorbeelden (ik sta hier bij het schoolplein van de Reuzepas in Ewijk. Hiervoor is een initiatief om dit schoolplein te vergroenen. Nu nog een plein met veel grijze tegels). Met aandacht voor biodiversiteit, groen en water, maar ook afval en duurzame energie kan je bewustwording creëren. In onze gemeente zijn daar al goede voorbeelden van. Die moeten we behouden en blijven stimuleren.

Een goede en gezonde leefomgeving is een opgave voor de lange termijn. Het is iets van&voor ons allemaal en daar moeten we samen aan blijven werken. Ik ga me hier de komende 4 jaar voor inzetten! Doet u mee..?