Kandidaat 7 Robin Arians

sm banner robin 2022"Onze dorpen zijn bereikbaar, duurzaam en leefbaar,

kortom: vitaal"

 

Duurzaam, bereikbaar, leefbaar

Mijn naam is Robin Arians, 48 jaar en woon en leef met veel plezier in het dorp Beuningen. Als kandidaat Gemeenteraadslid sta ik met trots op de kieslijst van Beuningen Nu & Morgen voor de verkiezingen van maart 2022. Mijn motivatie hiervoor is om samen met u te werken aan een bereikbare, duurzame en leefbare woonomgeving. Onze buitenruimte staat namelijk onder grote druk door allerlei belangen en initiatieven vanuit het Rijk en de Provincie in combinatie met onze eigen ambities.

We wonen en werken graag in een fijne omgeving die met de fiets of te voet goed, veilig en snel bereikbaar is. Neem bijvoorbeeld het Heuvepark in Beuningen waar recreatie, sport en het elkaar ontmoeten samen gaan in een groene huiskamer waar ook insecten, diverse planten en kleine dieren leven. Pluktuinen, klimbosjes en fruitbomen zijn een goede aanvulling op dit en andere waardevolle groene gebieden in onze gemeente.

Meer woningen bouwen in Beuningen is goed voor iedereen. Maar we zorgen dan eveneens voor goede verbindingen met voorzieningen zoals winkelcentra en dorpshuizen. We houden de onderlinge afstanden klein. Daarnaast is de inzet op het gebruik van alternatieven voor de auto zoals openbaar vervoer, autodelen, fietsen en lopen ook van belang. Dus geen onveilige verkeerssituaties voor voetgangers en fietsers. Geen drempels. Vrachtverkeer mijden we op een slimme manier met nieuwe concepten uit de woonwijken en centrumgebieden.

Samen met u gaan we aan de slag om binnen 20 jaar energieneutraal te zijn. Naast het duurzaam opwekken van energie door wind en zon, gaan we ook het gesprek aan om energie te besparen en om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. De gasleidingen laten we daar waar dit kan in de grond voor hergebruik. Ontwikkelingen van alternatieven voor aardgas, zoals bijvoorbeeld waterstofgas gaan in een rap tempo. Van het aardgas af: oké! Maar bij gelijkblijvend comfort horen voor u als gebruiker gelijkblijvende kosten!

Ik nodig u dan ook van harte uit om samen mij te werken aan een bereikbare, duurzame en leefbare woonomgeving in onze gemeente Beuningen.