Kandidaat 6 Thijs Stevens

sm banner thijs 2022"Mijn inzet is, dat iedereen kan méédoen"

 

 

Verenigingen, onderwijs, sport en cultuur

Mijn naam is Thijs Stevens, 43 jaar en geboren en getogen Winssenaar. Ook de komende  vier jaren wil  ik graag weer namens de lokale partij Beuningen Nu en Morgen plaatsnemen in onze gemeenteraad. Ik ga me dan voornamelijk bezig houden met sport, onderwijs en cultuur.

Een bloeiend verenigingsleven is ontzettend belangrijk voor onze leefbaarheid! De dorpshuizen, MFA’s, muziekcentra en sportaccommodaties in onze gemeente zijn onmisbare ontmoetingsplekken voor heel veel inwoners. We ondersteunen de verenigingen waar we kunnen en willen dat alle jeugdige inwoners lid kunnen worden van een vereniging.

Beuningen Nu en Morgen gaat voor een nieuwe skatebaan dan wel pumptrack op een geschikte locatie in Beuningen. Tevens gaan  we een mooi zwembad aan de Ooigraaf realiseren waar we vele jaren mee vooruit kunnen. Een belangrijke voorziening die we graag in stand houden.

Wij blijven ons inzetten voor goed en passend onderwijs, voor zowel jong en oud! Leerlingen die in aanmerking komen voor speciaal onderwijs moeten kunnen rekenen op een vervoersvergoeding. Door de geplande uitbreiding van onze dorpen mogen we een flinke toename verwachten van het aantal basisschool leerlingen. Wij zullen bijzondere aandacht blijven houden voor de huisvesting van onze scholen. Wanneer men dat wil moeten mensen van 30 jaar en ouder kunnen leren, ook met behoud van uitkering.

Cultuur is overal vertegenwoordigt en is het iets waarbij velen betrokken zijn. Het draagt bij aan de identiteit van onze vier kernen en gemeente als geheel. Wij blijven de verenigingen en initiatieven die zich hiermee bezighouden waar nodig ondersteunen. Voor kunst in de openbare ruimte streven wij naar afwisseling. Daarnaast vinden wij dat er ook aandacht dient te zijn voor de rijke historie van onze dorpen Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen.

Stem voor de betrokken partij, stem voor de lokale partij! Beuningen Nu en Morgen, lokaal, stabiel en lef!”