Kandidaat 5 Dave Groenen

sm banner dave 2022

"Onze toekomst is Duurzaam Leven"

 

 

 

Openbare ruimte, buitengebied en verduurzaming agrarische sector

Mijn naam is Dave Groenen, 47 jaar, woonachtig in Ewijk net op de grens met het dorp Beuningen.

Ik vind dat we onze Beuningse identiteit dienen te behouden door onder andere zorgvuldig om te gaan met het Oeverwallen- en Kommengebied. Beuningen is van oorsprong een agrarische gemeente en dat imago hoeven we niet te verliezen in het Land van Maas en Waal.

Er is behoefte aan meer woningen in Nederland en dus ook in onze gemeente. Naast de grote steden Nijmegen en Arnhem zijn ook wij als nabijgelegen gemeente aan zet voor een bijdrage om dit te kort terug te dringen. Voor de grotere uitbreiding van onze woonwijken willen we echter niet de van Heemstraweg (richting noorden) en A73/Maas en Waalweg oversteken (richting zuiden). Wij staan dan ook voor zo min mogelijk inbreuk op ons oeverwallen-, uiterwaarden- en buitengebied.

Agrariërs zijn onderdeel van ons buitengebied. Deze sector verandert stap voor stap richting duurzame, innovatieve en vitale bedrijven met aandacht voor mens- en dierenwelzijn. Een ontwikkeling die prima te combineren valt met andere ontwikkelingen in onze gemeente: meer kleinschalig toerisme/recreatie, natuurontwikkeling, opwek duurzame energie en klimaatadaptatie.  Deze mix heeft een positieve betekenis voor de agrarische sector en onze leefomgeving. Wij stimuleren -waar mogelijk- deze beweging waarbij sprake moet zijn van overleg en lokaal maatwerk in goed overleg met onze agrariërs.

U en ik gebruiken iedere dag onze openbare ruimte, spelend, rustend, wandelend, sportend, fietsend of met de auto.  Een openbare ruimte in al onze kernen is er een die gezond, schoon, goed, heel en veilig is en blijft.  Ook bij de diverse toekomstige bouwactiviteiten in Beuningen. Wij staan dan ook voor het behoud en ontwikkelen van een goede openbare en groene ruimte. Nu zijn er veel inwoners die behulpzaam zijn bij het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte en/of groen. We blijven inwoners, scholen en bedrijven uitnodigen hier een actieve rol in te spelen voor een gezonde leefomgeving. En daar waar nodig en mogelijk ondersteunen en faciliteren we dit.

Ik en ook BN&M gaan en staan voor het behoud van de Beuningse identiteit.