Kandidaat 4 Nicole Bannink

sm banner nicole 2022"Iedereen krijgt de zorg die nodig is"

 


Mooi plekje, sociaal domein en zorg

Ik ben Nicole Bannink, 48 jaar en geboren en getogen in Weurt. Ook de komende 4 jaar wil ik de lokale partij BN&M versterken als raadslid o.a. binnen het sociaal domein.

Op dit moment sta ik op een van de mooiste plekjes binnen onze gemeente Beuningen. De Uitkijktoren op het schiereiland in de Weurtse Uiterwaarden.

Belangrijk vind ik dat we deze mooie plekjes behouden zoals ze zijn. Dit draagt bij aan een gezonde leefomgeving waar we kunnen bewegen en sporten. Waar we elkaar kunnen ontmoeten, en kunnen genieten van onze mooie natuur. Een fijne leefomgeving die de kwaliteit van de dorpen  versterkt.  l BN&M is voor het behoud hiervan en zet hier ook op in. Belangrijk voor mij en voor BN&M is om te weten hoe u hier over denkt, misschien heeft u wel een heel goed initiatief.  Wij gaan ons dan ook hard maken voor een initiatievenfonds voor inwoners (groepen) en ondernemers om zo ook uitvoering te kunnen geven aan die initiatieven. Misschien zit daar dan wel een initiatief van u bij!

Het sociaal domein, een breed pakket met veel belangen voor u als inwoner van onze gemeente. Wat ik hierin belangrijk vind is dat, indien uw levensomstandigheden veranderen door bijvoorbeeld ouderdom, ziekte of een handicap, u dan toch de mogelijkheid heeft om in onze gemeente te blijven wonen. BN&M zal zich daarom hard maken voor, waar mogelijk, levensloopbestendige woningen die in deze woonbehoefte kunnen voorzien.

Naast een gezonde leefomgeving verdient ook uw gezondheid alle aandacht. Krijgt u wel de zorg die u nodig heeft? En hoe is de kwaliteit van de zorg die u krijgt? Wij als BN&M vinden dat iedere inwoner de zorg verdient die hij of zij nodig heeft. Wij zijn hierbij kritisch als het gaat om de kwaliteit van de geleverde zorg is. Ook signalen vanuit de zorgbehoevende zullen eerder aandacht moeten krijgen. Op deze manier kan er meer preventief gehandeld worden. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Meedenken, meepraten en meedoen dat zijn onze kernwoorden. Laten we dit de komende 4 jaar samen oppakken. Stem lokaal, zonder de idealen van een grote landelijke partij! Stem BN&M, dichtbij, vertrouwd en samen met u!