Kandidaat 3 Diny van Aalten

sm banner diny 2022

"Ik maak mij sterk voor Samen Leven"

 

 

 

Sociaal Domein

Ik ben Diny van Aalten, 71 jaar en woon in het dorp Beuningen. Ik ben lid van de gemeenteraad en zit voor deze partij in de commissie Samenleving.

In het Molenhuis is de stichting Perspectief gehuisvest. Een stichting die de vele onmisbare vrijwilligers ondersteunt die meedoen in onze gemeente mogelijk maken. BN&M vindt dat alle inwoners van de gemeente Beuningen mee moeten kunnen doen. De ondersteuning vanuit Perspectief is er voor jong en oud, o. a. het jeugdcentrum Hotspot en het Alzheimercafe.  ‘Voorkomen is beter dan genezen’. We zetten daarom in op een ‘positieve gezondheid’ van de samenleving. Sport en bewegen is belangrijk maar ook goede voorlichting en preventie kunnen hiertoe bijdragen. Hierbij zijn de seniorenverenigingen en Perspectief erg belangrijk en verdienen dan ook de komende jaren daar waar nodig onze steun. Het nieuwe zwembad, al jaren een wens van ons allemaal, gaat er nu eindelijk komen.

Wij vinden het vanzelfsprekend dat alle vier onze dorpen een goed passende Multifunctionele Accommodatie hebben en behouden. Als BN&M pleiten we er dan ook voor om De Leghe Polder in Beuningen te vernieuwen. Beuningen Nu en Morgen is zoals u weet een lokale partij. Lokaal wil zeggen dat wij opkomen voor de belangen van de inwoners van de gemeente Beuningen en wij streven er naar dat Beuningen een zelfstandige platteland gemeente blijft.