Kandidaat 2 Eric van Ewijk

sm banner Eric 2022

"Beuningen blijft zelfstandig, herkenbaar, veilig en financieel in balans"

 

 

 

Zelfstandig, herkenbaar bestuur, veiligheid en financiën

Ik ben Eric van Ewijk, 67 jaar en woon bijna 30 jaar in Beuningen, waarvan 25 jaar in Winssen. Als raadslid en fractievoorzitter van BN&M zet ik me in voor alle inwoners van onze mooie gemeente. BN&M is de enige lokale partij en wil dat Beuningen zelfstandig blijft.

We hebben een gemeente die groot genoeg is om alle taken goed uit te kunnen voeren voor onze inwoners. Een gemeente die niet te groot is en daardoor “onherkenbaar” wordt. Wij willen dan ook een herkenbaar en benaderbaar bestuur waarbij er voor u als inwoner laagdrempelig contact mogelijk is. Samen formuleren we het gemeentebeleid, blijven hierover in gesprek en nemen we uw signalen hierover serieus.

Het is fijn voor onze inwoners dat digitale dienstverlening tijd en geld bespaart. Maar iedereen moet mee kunnen doen. Daarom willen we per sé dat inwoners het gemeentehuis kunnen blijven bezoeken en met “een mens” in gesprek kunnen. We denken dat een gemeente van 30.000 inwoners aan al deze voorwaarden kan voldoen.

BN&M wil ook de komende jaren een degelijk financieel beleid voeren met een aanvaardbare lastendruk voor inwoners en bedrijven. We werken regionaal samen als dat betere zorg- en dienstverlening of lagere kosten oplevert. Ons huishoudboekje is en blijft op orde want we geven niet meer uit dan we ontvangen.

In de gemeente Beuningen moet iedereen veilig en vertrouwd kunnen wonen. Onze regels zijn beperkt, helder en eenvoudig, net als ons toezicht en de handhaving op de naleving ervan. Voldoende zichtbare politie, toezichthouders en straatcoaches handhaven op alle vlakken. Preventie is een belangrijk deel van hun taak. We zetten hierop in om te voorkomen dat mensen buiten de maatschappelijke en sociale boot vallen. In deze preventieve uitdaging werken we samen met inwoners (denk aan buurtpreventie), maatschappelijke partners zoals woningcorporaties en Stichting Perspectief.

Met nadruk willen we voorkomen dat criminaliteit ons dagelijkse leven binnendringt (ondermijning). We versterken de voorlichting over alcohol- en drugsgebruik, over cybercriminaliteit en over misbruik van social media (bijv. stalking).

Kortom: BN&M zet zich in voor een herkenbaar bestuur, een gezond financieel beleid en een veilige en vertrouwde woon- en leefomgeving in onze mooie gemeente Beuningen.