Kandidaat 1 Pascal Cobussen

sm banner pascal 2022

"We bouwen aan een gezonde gemeente voor inwoners en (startende) ondernemers"

"BN&M, lokaal, stabiel en met lef, voor verenigingen, ondernemers en inwoners"

 

 

Wonen en energietransitie

Ik ben Pascal Cobussen, 31 jaar woonachtig in Ewijk en inmiddels met veel plezier al 12 jaar gemeenteraadslid namens Beuningen Nu & Morgen. Ik ben trots dat ik lijsttrekker mag zijn namens deze fantastische club mensen.

De afgelopen 12 jaar heb ik samen met mijn collega’s gewerkt aan gezonde financiële gemeente. Om dit te bereiken hebben we ook veel offers gevraagd van onze inwoners, verenigingen en ondernemers. Ik ben er trots op dat we inmiddels genoeg vlees op de botten hebben om de komende vier jaar te werken aan een nog mooier Beuningen.

Allereerst doen we dit door de komende jaren te investeren in het huidige woningtekort. Er zijn te weinig woningen voor starters, maar ook te weinig aanbod om doorstroming in de woningmarkt te realiseren, door een gebrek aan seniorenwoningen. BN&M vindt het belangrijk dat inwoners van onze gemeente prettig kunnen wonen. Het aanbod van huur- en koopwoningen moet voldoende zijn en aansluiten bij de woonwensen van onze inwoners. Projectontwikkelaars dienen gestimuleerd te worden om te bouwen voor een breed aanbod van woningen in balans voor de diverse doelgroepen. Daarbij moet ook extra aandacht zijn voor wonen in de kernen voor jong (starters) en oud. BN&M wil de komende jaren meer huizen bouwen met in ons achterhoofd ons eigen ontwikkelde 10-puntenplan. Dit houdt in: veilige wijken, ruimte voor groen en variatie in woningaanbod. Dit doen we uiteraard graag in overleg samen met u.

We moeten in krap 20 jaar energie- neutraal zijn. Dat doen we voor onszelf maar zeker ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Daarom wil BN&M het gebruik van fossiele brandstoffen beperken, besparen we energie én wekken we energie op, bij woningen, openbare gebouwen en bedrijven. We ondersteunen alternatieven voor aardgas om huizen te verwarmen. Alternatieven die tegen de laagst maatschappelijke kosten gerealiseerd kunnen worden en dus betaalbaar zijn voor onze inwoners. Lokale opslag van energie is nu nog toekomstmuziek maar ook daar willen we ons voor inzetten, bijvoorbeeld door het nu handhaven van gasleidingen. BN&M wil zo veel mogelijk dubbel gebruik van zonneparken, bijvoorbeeld zon en wateropvang, zonnepanelen boven parkeerplaatsen en groene buffers rondom zonneparken, zodat de landschappelijke omgeving behouden blijft. Alle inwoners en zéker zij die in de buurt van voorzieningen wonen, wordt de kans geboden mee te profiteren via participatie in het project en/of een leefbaarheidsfonds. We wekken ook energie op met windmolens en zonneparken. Besluiten hierover zijn de afgelopen vier jaar gemaakt. Hiermee hebben wij een grote slag geslagen en daarom vinden wij dat de andere gemeenten in de regio nu eerst aan zet zijn.

Kortom samen met onze inwoners en ondernemers willen we bouwen aan een duurzaam Beuningen waarbij iedereen zijn eigen mooie plekje heeft.

Economie

BN&M is de partij voor de lokale ondernemer. Onze ondernemers zijn zeer belangrijk. Niet alleen als werkgever maar ook voor het leveren van dienstverlening en producten voor onze inwoners. Daarnaast zijn zij ook vaak betrokken bij verschillende maatschappelijke projecten waaronder als sponsor voor verenigingen en evenementen en uiteraard het leveren van een bijdrage aan onze duurzaamheidsopgave. BN&M wil een verantwoorde economische welvaart door samen te werken met onze regiogemeenten. Hierbij is het belangrijk dat Economie en gezondheid van mens en dier in balans zijn. Vanuit die invalshoek versterken wij het vestigingsklimaat. Er is sinds corona een toename van thuis en dichtbij huis werken. In de kernen scheppen wij ruimte voor dergelijke kleinschalige economische activiteiten. We zorgen voor goede en aantrekkelijke voorwaarden voor bedrijven, met een accent op starters, om zich in Beuningen te vestigen. Dit doen we onder andere door een lastenverlichting van starters en advies bij het organiseren van activiteiten. Voor grootschalige ontwikkelingen willen het liefst bestaande bedrijventerreinen inzetten. We mikken op de sectoren maakindustrie, (zakelijke) dienstverlening, gezondheidszorg en dienstverlening. Onze werkzoekenden hebben daarbij behoefte aan scholing, vervoer en werk- en leerplaatsen. Waar mogelijk realiseren we ook ruimte voor inwoners met een beperking of met afstand tot de arbeidsmarkt. Zo nodig zorgen we voor inkomensondersteuning of zetten we lokaal inkoopbeleid in als mogelijkheid. Wij willen een Database lokale Ondernemers ontwikkelen zodat producten en diensten die de gemeente nodig heeft zoveel en eerlijk mogelijk bij lokale ondernemers wordt ingekocht. Binnen de wettelijke mogelijkheden stimuleren wij de gunning van Europese aanbestedingen aan lokale/regionale ondernemers.

Er is ook ruimte voor meer toerisme en recreatie. Betere benutting van bestaande voorzieningen staat hierbij voorop. Daarnaast is er ruimte voor beperkte uitbreiding van mogelijkheden, waarbij zorgvuldige ruimtelijke inpassing een voorwaarde is. Denk hierbij aan bescherming van natuurgebieden/ natuurbehoud, waardevol landschap, cultuurhistorisch erfgoed. Maar ook aan aantrekkelijke recreatieve ommetjes en een kwalitatief goed en onderhouden netwerk van wandel- en fietspaden. BN&M wil een deel van de toeristenbelasting hiervoor gebruiken.

Kortom: we willen onze economie laten groeien met behoud van onze gezondheid en natuur, we helpen startende ondernemers, kopen zelf als gemeente waar mogelijk eerlijk én lokaal onze producten en dienst in.