Persbericht verkenning

Beuningen, 24 maart 2022

 

Persbericht verkenning

 

 

Beuningen Nu & Morgen heeft als grootste partij op 17 maart jl. het initiatief genomen een externe, onafhankelijke verkenner te laten onderzoeken of er mogelijkheden zijn om tot een stabiele coalitie te komen voor Beuningen en haar inwoners.

 

Gesprekken

De verkenner heeft op 18 maart gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de partijen in de Beuningse gemeenteraad. De verslagen van deze gesprekken zijn naar de betreffende fracties gestuurd.

 

Advies

Op basis van deze gesprekken heeft hij op 22 maart een advies afgegeven. Dit is op 23 maart besproken in de fractie van Beuningen Nu & Morgen. Het advies is vervolgens op 23 maart ’s avonds integraal en ongewijzigd aan de partijen in de Beuningse gemeenteraad verzonden. Het advies gaat hierbij.

 

Informatiefase

Beuningen Nu & Morgen wil, met dit advies als uitgangspunt, zo snel mogelijk in overleg met partijen die een solide coalitie kunnen gaan vormen voor het bestuur van de gemeente Beuningen en haar inwoners. Inmiddels hebben D66, GroenLinks, PvdA en CDA laten weten, met het advies als uitgangspunt deel te willen nemen aan de gesprekken in de informatiefase. Beuningen Nu & Morgen hoopt de informatiefase in de eerste helft van april af te ronden. Meteen daarna kan dan de formatie van een nieuwe coalitie starten.

 

Informateur

De fractie heeft de heer M. Thijsen als externe en onafhankelijke informateur, opnieuw bereid gevonden ook deze informatiefase voor zijn rekening te nemen. Hij wordt daarbij wederom ondersteund door de heer M. Hermans als extern adviseur.

 

Woordvoerders van Beuningen Nu & Morgen zijn de heren Pascal Cobussen en Eric van Ewijk. De heer M. Thijsen is bereid om persvragen over de inhoud van zijn advies te beantwoorden.