Verkiezingsprogramma 2018-2022

BN&M presenteert zijn verkiezingsprogramma voor de verkiezingen op 21 maart 2018.

Hieronder leest u de samenvatting.

Deze kunt u ook downloaden: samenvatting-bnm-verkiezingsprogramma-2018-2022

Het volledige programma leest u via deze link:  bnm-verkiezingsprogramma-2018-2022

 

Beuningen Nu & Morgen, dichtbij, vertrouwd, samen met inwoners

Beuningen Nu & Morgen (BN&M) is een lokale partij, zonder binding met landelijke politieke stellingen of uitgangspunten. BN&M behartigt de belangen van de inwoners van de kernen Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen. U kunt dat zien aan de samenstelling van onze fractie en aan onze vertegenwoordigers in de raadscommissies. U merkt het aan onze oprechte aandacht voor uw vragen en problemen. Onze partijleden zijn mensen die dicht bij u staan. Zij zijn actief in het verenigingsleven, betrokken bij uw dorp en begrijpen wat belangrijk voor u is. BN&M draagt uit, dat Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen door de gemeenteraad gelijkwaardig worden behandeld.

 

BN&M weet wat er speelt

BN&M is dé brede lokale partij voor álle geledingen in onze bevolking. Het beroep van onze leden en onze achterban varieert van timmerman tot directeur, van boer tot leraar, van politieagent tot salesmanager. Onze leden, vrouwen, mannen, jongeren, ouderen, kiezen er bewust voor, om met een lokale partij de komende verkiezingen in te gaan. Zij zijn er van overtuigd, dat juist BN&M u de hand kan reiken om samen verder te gaan. Soms zijn er problemen of gaat het inwoners niet zo voor de wind. Juist een lokale partij weet en voelt aan wat er leeft in de gemeenschappen, kan daarover open in gesprek gaan en daardoor beter afwegen wat er moet gebeuren. Onze leden en vertegenwoordigers staan midden in de gemeenschappen van Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen. U kent hen en zij kennen u.

BN&M weet daardoor wat u wilt en verwacht. En u weet wat BN&M voor u kan doen. We zijn en blijven de partij die veel contacten heeft met inwoners, verenigingen, ondernemers in de gemeente. BN&M is de partij die voor uw belang opkomt. Dat doet BN&M al jaren en daar gaan wij mee door.

 

BN&M is toegankelijk en is er voor ú!

BN&M is een toegankelijke lokale partij met een platte verenigingsstructuur en Beuningse, dus vriendelijke, omgangsvormen: de drempel is laag. Maandelijks zijn er bijeenkomsten van de achterban (onze leden en andere belangstellenden) om samen met de raads- en commissieleden de lopende gemeentelijke zaken en agendapunten van de komende raadsvergadering te bespreken. U bent van harte welkom.

BN&M is nu en in de komende raadsperiode gemakkelijk aanspreekbaar in Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen! U kunt dit heel duidelijk zien aan onze kandidatenlijst. Hebt u ons nu al iets te melden, dan kan dat via info@beuningennuenmorgen.nl.

De BN&M leden van de raad en van de raadscommissies proberen lokale en praktische oplossingen te vinden die passen bij de inwoners. Uiteraard houden wij hierbij rekening met het algemeen belang. Deze grondhouding van BN&M heeft ervoor gezorgd, dat zij al vele tientallen jaren een grote en stabiele lokale partij is in onze gemeente Beuningen.

 

U beslist wie er in de gemeenteraad komt. Gebruik Uw stemrecht!

 

 

Visie

In Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen kennen de inwoners elkaar en wij kennen de inwoners. Samen zijn de kernen groot genoeg om als gemeente te (laten) doen wat nodig is. Samen met onze inwoners gaan we voor de menselijke maat.

 

We weten wat er speelt bij inwoners van Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen

Om dit te bereiken staan alle leden van BN&M aanspreekbaar en open voor inwoners (-groepen), ondernemers, instellingen en verenigingen. We gaan actief met hen in gesprek en hebben oprechte aandacht voor wat hen bezig houdt. Daarbij richten we de focus op oplossingen en kansen. Samen met inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen formuleren we het gemeentebeleid. Na vaststelling van het beleid blijven we met hen in gesprek over het uitvoeren ervan en nemen we signalen hierover serieus. We gaan daarbij steeds uit van een zelfstandige, sterke gemeente. We laten de werkwijzen van gemeenteambtenaren, college en gemeenteraad aansluiten op deze visie.

 In regionale samenwerkingsverbanden zoals de Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN), Veilig Thuis, het Werkbedrijf en het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB) dragen we dezelfde visie uit en zorgen we, dat deze naar de inwoners van Beuningen wordt uitgevoerd.

We (laten) zorgen dat gebeurt wat nodig is voor onze inwoners.

We denken mee met inwoners (-groepen), ondernemers, instellingen en verenigingen. Daarbij zijn we realistisch: BN&M maakt haalbare afspraken. Oplossingen en mogelijkheden voeren we doelmatig uit.

 

Méédenken, méépraten en méédoen, dat zijn onze werkwoorden!

Programma Algemeen

 

Realistisch bestuur, sterke gemeente in een sterke regio

 1. Beuningen zelfstandig: samenwerken oké, herindeling néé!
 2. Dienstverlening op peil
 3. Samenwerken als dat betere zorg- en dienstverlening of lagere kosten oplevert:
 4. Blik op Maas en Waal
 5. Zichtbare gemeenteraad, 4 jaar in gesprek met inwoners en ondernemers
 6. Gezamenlijke plannen van inwoners, ondernemers en gemeenteraad
 7. Méédenken, méépraten en méédoen, dat zijn onze werkwoorden
 8. Beperkte belastingverhoging
 9. Investeren in bijvoorbeeld zorg, sport, cultuur of onderwijs kan weer maar…..
 10. Huishoudboekje: we geven niet meer uit dan er binnen komt

 

Sociaal beleid en zorg, krachtige kernen

 1. Zorg voor inwoners die dat nodig hebben en voor gevolgen van de vergrijzing
 2. Kwaliteit van zorg staat voorop
 3. Passende toeleiding naar werk voor mensen die bescherming nodig hebben
 4. Sociaal Team: één huishouden, één plan zorgt voor doelgericht werken
 5. Investeren in sport, cultuur, en onderwijs
 6. Accommodaties in de kernen op orde
 7. Initiatievenfonds voor verenigingen en inwonersgroepen
 8. Meerjarige budgetsubsidie Stichting Perspectief en Bibliotheek
 9. Inwoners en cliënten bepalen samen met de raad het programma van onze instellingen
 10. Aanpak van armoede, accent op kinderen

 

Duurzaamheid, leefbaarheid, wonen en bereikbaarheid, vitale kernen

 1. Alle inwoners denken, praten en doen mee: het moet kunnen… tenzij!
 2. Iedere kern een eigen omgevingsplan
 3. Leefomgeving is gezond, openbare ruimte is schoon, goed onderhouden en veilig
 4. Investeren in groen: openbaar groen, iedereen kan méédoen!
 5. Betaalbare duurzame en gespreide woningbouw voor starters en senioren
 6. Woonruimte voor mensen die tijdelijk zorg nodig hebben
 7. Duurzame energie van eigen bodem
 8. Veilige verkeersdeelname senioren
 9. Aanpak onveilige verkeerssituaties, ook in de wijken
 10. Glasvezelaansluitingen in het buitengebied

 

 Economische bedrijvigheid: de kern is werk

 1. Structuurversterking met digitalisering en duurzaamheid
 2. Aansluiting Beuningse arbeidsmarkt en (praktijk-) onderwijs
 3. Meer spin-off van Economic Board en Gemeenschappelijke Raad Arnhem – Nijmegen
 4. Stimuleren van toerisme en recreatie
 5. Bedrijven worden energieneutraal
 6. Belonen van innovatief ondernemerschap
 7. Promotie van Beuningen en Maas en Waal
 8. Ruimte bieden voor startende ondernemers
 9. “Het moet kunnen……, tenzij…..”, is onze insteek bij nieuwe initiatieven
 10. “Made in Beuningen” wordt ons handelsmerk


Contact en Communicatie

Veel reacties geven BN&M een goed beeld van wat leeft binnen de Beuningse gemeenschap. BN&M gaat ook de komende jaren periodiek, zoals wij dat al jaren doen, op haar eigen wijze contact onderhouden met u, inwoners van onze gemeente.

BN&M blijft de contacten met de verenigingen verder verbeteren.

stuur een reactie via info@beuningennuenmorgen.nl

 

Bestuur, fractie en leden van de achterban van Beuningen Nu & Morgen (BN&M).

 

 

 To All Immigrants

 

If you have been living in the Netherlands for more than five years, you have the right to vote in the coming elections on 21 March 2018, for the new town council.

After all you are one of us here in Beuningen.

 

In our village national political issues are not dealt with, we are concerned with local matters which are really important for you, as inhabitant of Beuningen. What really counts on March 2018 is not the election of a new parliament in the Hague, but the council of the municipality you are living in.

Therefore, it really is important to who you decide to give your vote!

 

In our opinion you should give your vote to a local party.

BN&M is such a party. BN&M stands for the rights of every citizen in Beuningen.

Local, neutral, honest and impartial.

 

For further information you can contact our secretary:

Herbert Verploegen

Kooistraat 7

6645 KT WINSSEN

Telephone: 0487-532309 / 0651377502

Or send a reaction to: info@beuningennuenmorgen.nl

 

KANDIDATENLIJST

Beuningen Nu & Morgen, Lijst 1

 

Naam Woonplaats
1. Piet de Klein Weurt
2. Bert Jeurissen Ewijk
3. Dave Groenen Beuningen
4. Eric van Ewijk Winssen
5. Pascal Cobussen Ewijk
6. Diny van Aalten Beuningen
7. Nicole Bannink Weurt
8. Thijs Stevens Winssen
9. Jan Kersten Ewijk
10. Stijn Derks Beuningen
11. Frank Wattenberg Winssen
12. Floris Mars Beuningen
13. Eric-Jan Vonk Winssen
14. Frank Engelen Ewijk
15. Jos Janssen Beuningen
16. Anke Boekhorst Winssen
17. Simon de Lange Beuningen
18. Wiel Bijmans Winssen
19. Nancy Cuijpers Ewijk
20. Herbert Verploegen Winssen
21. Wim Verduijn Beuningen
22. Roel van Beuningen Winssen
23. Henk Oerlemans Beuningen
24. Kees Termeer Weurt
25. Piet Zegers Beuningen
26. Gerrie van de Geer- van den Broek Winssen
27. Jan Evers Beuningen
28. Maud Engelen- Steenaart Ewijk
29. Toine Janssen Winssen
30. Nico Basten Beuningen
31. Hennie Cobussen Ewijk
32. Ruud Willems Winssen
33. Leo van Beuningen Winssen