Pijler 9: “Schoon, heel en veilig: mensen maken het verschil.”

“Schoon, heel en veilig: mensen maken het verschil.”

De openbare ruimte biedt legio kansen om méé te doen in de kernen Beuningen, Weurt, Ewijk en Winssen. BN&M wil dat deze kernen een eigen omgevingsplan krijgen voor de dorpsontwikkeling. Dit wordt opgesteld door inwoners, college en raad. Steeds meer mensen waarderen de unieke eigenschappen van het oeverwallenlandschap. Inwonersgroepen doen van alles om die eigenschappen te versterken. Tegelijk ontstaat meer belangstelling voor de geschiedenis van onze kernen. Zo stimuleren inwoners elkaar om samen op te trekken. BN&M helpt u als onze inwoners daarbij.

Overige pijlers
Pijler 1: “Samen sta je sterk!“
Pijler 2: “Een schone wereld voor onze kinderen!“
Pijler 3: “We bieden de zorg die nodig is.“
Pijler 4: “De kern is werk, werk en nog eens werk.“
Pijler 5: “Samenwerken oké, herindelen néé.“
Pijler 6: “Er is een plek voor iedereen.“
Pijler 7: “Made in Beuningen“
Pijler 8: “De jeugd heeft de toekomst!“
verschil.“
Pijler 10: “We geven niet meer uit dan we ontvangen.“