Pijler 8: “De jeugd heeft de toekomst!”

“De jeugd heeft de toekomst!”

BN&M blijft investeren in sport, cultuur en onderwijs en blijft zorgen voor goede accommodaties. Realisatie van Integrale Kind Centra (IKC) in elke kern, zodat ieder kind naar eigen mogelijkheden kan opgroeien. Bij de aanpak van armoede leggen we het accent op kinderen. Alle kinderen in de gemeente moeten mee kunnen doen met sportieve en culturele activiteiten. Sommige kinderen hebben het moeilijk. BN&M zorgt dat er voor hen een veilige plek is. BN&M zorgt voor behoud van de bibliotheek en van de bestaande dorpshuizen, jongerencentra, sportaccommodaties en podia. We gaan sparen voor een nieuw zwembad in Beuningen.

Overige pijlers
Pijler 1: “Samen sta je sterk!“
Pijler 2: “Een schone wereld voor onze kinderen!“
Pijler 3: “We bieden de zorg die nodig is.“
Pijler 4: “De kern is werk, werk en nog eens werk.“
Pijler 5: “Samenwerken oké, herindelen néé.“
Pijler 6: “Er is een plek voor iedereen.“
Pijler 7: “Made in Beuningen“
Pijler 9: “Schoon, heel en veilig: mensen maken het verschil.“
Pijler 10: “We geven niet meer uit dan we ontvangen.“