Pijler 7: “Made in Beuningen”

“Made in Beuningen”

BN&M werkt samen met ondernemers bij het versterken van de economische structuur van de gemeente. Digitalisering en duurzaamheid zijn hierin belangrijke thema’s. Een onderdeel daarvan is de agrarische- en landschapsontwikkeling die hand in hand samen op gaan. Al onze kernen zijn ingebed in een groene omgeving: de oeverwallen aan de noordkant en voornamelijk agrarisch gebied aan de zuidkant. Wij ondersteunen de groepen die hier zorgvuldig actief willen zijn: onze boeren, inwoners(-groepen) en natuurorganisaties. Zij dragen bij aan positieve ontwikkelingen van het klimaat, de voedselveiligheid, gezondheid, dierenwelzijn en duurzame energie. Uitkomsten die bijdrage en onderdeel zijn van “Made in Beuningen“.

Overige pijlers
Pijler 1: “Samen sta je sterk!“
Pijler 2: “Een schone wereld voor onze kinderen!“
Pijler 3: “We bieden de zorg die nodig is.“
Pijler 4: “De kern is werk, werk en nog eens werk.“
Pijler 5: “Samenwerken oké, herindelen néé.“
Pijler 6: “Er is een plek voor iedereen.“
Pijler 8: “De jeugd heeft de toekomst!“
Pijler 9: “Schoon, heel en veilig: mensen maken het verschil.“
Pijler 10: “We geven niet meer uit dan we ontvangen.“