Pijler 6: “Er is een plek voor iedereen.”

“Er is een plek voor iedereen.”

Vitale kernen dat is waar BN&M voor staat. Woningbouw is belangrijk om de vitaliteit van de gemeente te behouden en versterken. Zo draagt de bevolkingsgroei bij aan het in stand houden van de voorzieningen zoals de winkels en de scholen. In Ewijk, Winssen, Weurt en Beuningen zijn woningen gerealiseerd, is daarmee gestart of zijn nieuwe plannen in de maak. Voor inwoners met specifieke woonbehoeften, zoals beschermd wonen, bieden we in onze gemeente Beuningen passende woonruimte. Mensen met een zorgbehoefte mogen niet meer tussen de wal en het schip vallen. BN&M zal daarom nieuwe woonvormen stimuleren, die de “gaten” vullen tussen zelfstandig en beschermd wonen.

Overige pijlers
Pijler 1: “Samen sta je sterk!“
Pijler 2: “Een schone wereld voor onze kinderen!“
Pijler 3: “We bieden de zorg die nodig is.“
Pijler 4: “De kern is werk, werk en nog eens werk.“
Pijler 5: “Samenwerken oké, herindelen néé.“
Pijler 7: “Made in Beuningen“
Pijler 8: “De jeugd heeft de toekomst!“
Pijler 9: “Schoon, heel en veilig: mensen maken het verschil.“
Pijler 10: “We geven niet meer uit dan we ontvangen.“