Pijler 2: “Een schone wereld voor onze kinderen!”

“Een schone wereld voor onze kinderen!”

BN&M staat voor een schone en klimaat neutrale woon- en leefomgeving. Voor de inwoners van nu en  specifiek voor de jongeren in onze samenleving. Denk aan afvalbeleid, rioolbeheer, groenonderhoud en woningbouw. De inrichting van de openbare ruimte, het realiseren van schone energiebronnen, energiebesparing , gebruik van onderhoudsmiddelen, waterbeheer, milieubeheer en milieucontrole. BN&M blijft met onze inwoners in gesprek over hoe we hier samen aan kunnen werken. Wij ondersteunen het energieneutraal maken van openbare gebouwen, bedrijven en woningen  en laadpalen voor elektrische auto’s in alle kernen. BN&M is er voor dat Duurzaam en Ecologisch bouwen de standaard wordt in onze gemeente.

Overige pijlers
Pijler 1: “Samen sta je sterk!“
Pijler 3: “We bieden de zorg die nodig is.“
Pijler 4: “De kern is werk, werk en nog eens werk.“
Pijler 5: “Samenwerken oké, herindelen néé.“
Pijler 6: “Er is een plek voor iedereen.“
Pijler 7: “Made in Beuningen“
Pijler 8: “De jeugd heeft de toekomst!“
Pijler 9: “Schoon, heel en veilig: mensen maken het verschil.“
Pijler 10: “We geven niet meer uit dan we ontvangen.“