Eric van Ewijk (fractievoorzitter)

img_1321

 

Volkeren over de hele wereld vechten om democratie voor elkaar te krijgen: de mogelijkheid om zelf inbreng te hebben in zaken die voor jou van belang zijn! Wij hebben dat! In een lokale partij als BN&M is het mogelijk om invloed te hebben op alles, wat in het dagelijks leven van inwoners van Beuningen belangrijk is: zorg, wonen, onderhoud van de openbare ruimte, onderwijs, cultuur. Ik wil me sterk maken voor leefbaarheid in de dorpen van Beuningen. Voor alle inwoners die iets doen voor elkaar. En die dat heel gewoon vinden! Voor alle verenigingen die een plek geven aan onze kinderen en volwassenen. Voor alle verzorgenden die met liefde en inzet de handen aan het bed leveren. En voor alle leraren/ leraressen die samen met de ouders zorgen dat onze kinderen goed terecht komen. Kortom: leefbare dorpen, daar wil ik me voor inzetten. Overigens ben ik van mening dat ook in kernen als Winssen en Weurt woningen nodig zijn, zodat voldoende draagvlak blijft bestaan voor de voorzieningen!