Vragen Rotonde Houtduiflaan – Burg. Geradtslaan

Vragen voor de rondvraag in de commissievergadering Ruimte van 08-02-2022

Onderwerp:  Rotonde Houtduiflaan - Burg. Geradtslaan

Aanleiding:

Via diverse mediakanalen en uw brief met kenmerk UI22.00476 van 26 januari jl. heeft onze fractie kennis genomen van de uitloop van de werkzaamheden voor het realiseren van de rotonde ter hoogte van de kruising Houtduiflaan en Burg. Geradtslaan in Beuningen. Ook is het ons duidelijk dat de oorzaak hiervan niet is gelegen in de invloedsfeer van de gemeente en dat u uw uiterste best doet om de uitloop van deze werkzaamheden zo beperkt mogelijk te houden. Over deze periode van uitloop heb ik echter wat vragen welke ik met dit bericht graag aan u voorleg.

Veiligheid fietsers en voetgangers

Deze tijdelijke verkeerssituatie brengt zeker voor fietsers en voetgangers een minder overzichtelijke situatie met zich mee omdat de situatie door de uitloop van de werkzaamheden nog niet definitief ingericht kan worden. Het verloop van fiets-en voetpaden is daardoor voor zowel langzaam maar zeker ook voor snelverkeer verwarrend. Deze situatie wordt negatief versterkt in de avond- en nachtelijke uren wanneer de duisternis invalt.

Oversteekplaats

Bij de locatie van de nieuw te realiseren rotonde is nog een zebrapad aanwezig op de Burg. Geradtslaan. Dit zebrapad is enkele jaren geleden voorzien van extra verlichting in de avond en nachtelijke uren omdat hier een dodelijk ongeval te betreuren viel. Deze aanvullende verlichtingsmaatregel was bedoeld om een dergelijk risico in de toekomst te verkleinen. In verband met de voorbereidingen op de komst van de nieuwe rotonde is deze extra verlichting inmiddels verwijderd. Dit zorgt er voor dat het zicht op dit bewuste zebrapad gedurende de uitloopperiode minder goed is.

 

Vragen:

1.    Herkent het College deze tijdelijke verkeersonveilige situatie voor fiets- en voetgangers?

2.    Kan het College en is zij bereidt om voor deze tijdelijke situatie aanvullende veiligheidsmaatregelen te treffen om ook voor fiets- en voetgangers de veiligheid te waarborgen bij het gebruiken van deze locaties?

3.    Is het mogelijk de extra verlichtingsmaatregel op het zebrapad ter hoogte van de Burg. Geradtslaan voor deze uitloopperiode weer tijdelijk te herstellen?

Datum indiening: 06-02-2022
Ondertekening:
Indiener Robin Arians,

fractie Beuningen Nu & Morgen

 

Comments are closed.