lessphp fatal error: load error: failed to find D:\www\beuningennuenmorgenn\www/wp-content/themes/bnem-twentysixteen/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find D:\www\beuningennuenmorgenn\www/wp-content/themes/bnem-twentysixteen/style.less Vragen omtrent Maas en Waalweg

Vragen omtrent Maas en Waalweg

Winssen, 22 september ‘20

Betreft: Schriftelijke vragen omtrent voorgenomen verbreding Maas en Waalweg

 

Geacht college,

Medio juli heeft de provincie bekend gemaakt dat zij voornemens zijn om het tracé van de Maas en Waal (N322) weg tussen Druten en het knooppunt Ewijk in oostelijke richting met één rijbaan uit te breiden. In westelijke richting blijft er ook in de nieuwe situatie sprake van één rijbaan. Dit plan bevindt zich momenteel in de voorbereidende fase. Een gedeelte van het voornoemde tracé bevindt zich binnen onze gemeentegrenzen.

De plannen van de provincie houden de gemoederen aardig bezig. Zo heeft de gemeente Druten onlangs een zogenaamde brandbrief gestuurd naar de provincie waarin het aangeeft om een snelle verbreding van de N322 te realiseren. Dit ter verbetering van de regionale mobiliteit, bereikbaarheid in de regio en verkeersveiligheid. Daarnaast is er ook een tegengeluid te horen, een groep inwoners uit de gemeente Druten heeft verklaard tegen elke verbreding van de Maas en Waalweg te zijn. Zij onderkennen de problemen op de N322 niet als zodanig en willen het landschap behouden zoals het nu is.

Zoals gezegd, een groot gedeelte van het tracé tussen Druten en het knooppunt Ewijk bevindt zich op het grondgebied van onze gemeente. Dat maakt dat het ook over de duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit binnen onze grenzen gaat. De gemeente Beuningen is dus ook een partij in deze kwestie en is daarom gebaat bij een goede en breed gedragen oplossing in deze.

Namens de fractie van Beuningen Nu & Morgen zou ik graag willen pleiten voor het volgende:

-          Een verkeerskundig onderzoek naar de gevolgen van het verbreden van de Maas en Waalweg (N322) tot drie of vier rijstroken waarin zowel de ecologische als economische aspecten dienen te worden meegenomen zodat er ten opzichte van de provincie een goed onderlegd standpunt over deze kwestie kan worden ingenomen.

Hopende op een antwoord van uw zijde,

 

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Beuningen Nu & Morgen,

Thijs Stevens

Comments are closed.