Vragen asfaltcentrale Nijmegen

Winssen, 9 oktober 2021

Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 39 RvO

Aan het college van burgemeester en wethouders van Beuningen

Geacht college,

asfaltcentraleMet grote verontrusting hebben wij de artikelen gelezen in de Gelderlander van 8 oktober, over het gedogen van overschrijdingen van de normen bij de Asfaltcentrale Nijmegen. Deze verontrusting geldt niet alleen het gegeven op zich, maar ook het feit dat ambtelijk kennelijk vergaande afspraken over gedoogconstructies kunnen worden gemaakt, die veel schade opleveren voor de volksgezondheid. Niet alleen voor de inwoners van Nijmegen maar ook voor die van Weurt. Bovendien wordt de betrouwbaarheid van de overheid op het spel gezet. De ODRN werkt ook in opdracht van de gemeente Beuningen. De fractie van BN&M wil weten:

1. of er sprake is van gedoogconstructies ten aanzien van overschrijdingen van milieunormen bij bedrijven op Beunings grondgebied;
2. waar dit het geval is, om welke normen het gaat, wat de geconstateerde overschrijding (en) is (zijn) en wat de inhoud is van de gedoogconstructie.
3. of het college in verband met de gebeurtenissen bij de asfaltcentrale in Nijmegen voornemens is het college van B&W van Nijmegen alsmede de ODRN opheldering te vragen over mogelijk meerdere gedoogconstructies bij bedrijven op de Nijmeegse bedrijventerreinen.

In afwachting,

Eric van Ewijk

Fractievoorzitter BN&M

 

  • Naar aanleiding van mediapublicatie d.d. 27-10-2021 waarin wordt gesteld dat een derde van de grotere bedrijven in Nijmegen-West en Weurt niet volgens vereiste vergunningen operationeel zijn heeft BN&M dezelfde dag de vraag aan het college nagezonden of er ook bedrijven in Beuningen op deze wijze aan het werk zijn.

Comments are closed.