lessphp fatal error: load error: failed to find D:\www\beuningennuenmorgenn\www/wp-content/themes/bnem-twentysixteen/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find D:\www\beuningennuenmorgenn\www/wp-content/themes/bnem-twentysixteen/style.less vragen aan college mbt kerkenvisie

vragen aan college mbt kerkenvisie

Winssen, 15 januari 2019

Aan het college van Burgemeester en wethouders

Betreft: Schriftelijke vragen toekomst kerken

 

Geacht college,

Raadsleden zijn er op geattendeerd dat er begin 2019 in Gelderland een voorlichting is over een door het rijk, via provincies, gesubsidieerde mogelijkheid om een kerkenvisie op te stellen. Beuningen is een aantal mooie kerken rijk, monumentale gebouwen.  De terugloop van kerkbezoek leidt tot afstoting door bisdom en kerkbesturen. Tot nu toe kijken bisdom en kerkbesturen in eigen kring wat daarmee te doen. Dat is natuurlijk juridisch hun goed recht als eigenaar.

Veelal zijn deze godshuizen door giften van de gelovigen/ de bevolking tot stand gebracht. De gebouwen hebben cultuurhistorische waarde als gebouw op zichzelf maar ook doordat zij vaak dragers zijn van verhalen, van geschiedenissen van dorpen , hun gezinnen en hun individuele inwoners.  De betekenis gaat dus veel verder dan het religieuze alleen. Dit vraagt om een zorgvuldige omgang met de herbestemming van kerken en hun inventaris (klokken, orgels, beelden en dergelijke). Uit de gebeurtenissen die onlangs in Deest speelden omtrent de r.k. kerk aldaar, blijkt hoe traumatisch onzorgvuldige omgang met dit vraagstuk kan zijn voor inwoners.

BN&M is de lokale partij met een groot hart voor onze kernen, voor de waarden die maken dat onze kernen leefbaar blijven. Een goede – en liefst maatschappelijke - bestemming van niet meer gebruikte kerken is in het belang van iedereen. Daarom vragen wij het volgende:

1.       Wilt u in gesprek gaan met de kerkbesturen en gemeenschappen in de gemeente Beuningen over de toekomst van deze beeldbepalende gebouwen in de vier kerkdorpen?

2.       Wilt u daarin onderzoeken of de gemeente samen met de kerkbesturen, bisdom en inwoners van de kernen gebruik kan maken van de door het rijk via provincies gesubsidieerde mogelijkheid een kerkenvisie op te stellen?

In afwachting van uw antwoord,

Beuningen Nu en Morgen

Eric van Ewijk

Raadslid en plv. fractievoorzitter

 

Comments are closed.