Visie Recreatie en Toerisme

Betoog Visie Recreatie en Toerisme raad 26 januari 2021

foto visie recreatie en toerismeVoorzitter,

Beuningen Nu & Morgen is als lokale partij gespitst op het behoud van waarden, kenmerkend voor onze mooie gemeente met kleine kernen. We hebben onlangs SAMEN de “Beuningse waarden” vastgesteld: “Verbinden”, “Betrokkenheid” en “mooi plekje”. BN&M is als lokale partij bij uitstek drager van deze waarden, die haar bestaansrecht – te midden van het “geweld” van landelijke politieke partijen - rechtvaardigen. Ónze kiezers herkennen zich in de wijze, waarop BN&M deze waarden uitdraagt en verdedigt. Niet het hameren op één issue, niet doordrammen om het eigen gelijk te krijgen, maar SAMEN vooruitkijken en doen wat nodig is voor een goede woon- en leefsituatie van onze inwoners. Die focus houden we vast, voorzitter, ook als het gaat om recreatie en toerisme. In de nieuwe coalitie is afgesproken, dat we éérst in de raad willen debatteren over inhoudelijke onderwerpen en dat we die daarná vertalen in ruimtelijke consequenties. We zijn blij dat het college deze afspraak nu, bij dit nieuwe onderwerp, heeft uitgewerkt. De gemeenteraad heeft er ook voor gekozen, als het gaat om de Omgevingswet, NIET kiezen voor volledige vrijheid van initiatiefnemers. De raad kiest ook NIET, voor een totale “LOCKDOWN” voor initiatiefnemers. We kiezen voor een verstandige middenweg, die ruimte laat voor initiatief en die tegelijk kwaliteiten beschermt. Hierdoor is een evenwichtige afweging tussen behoud en vooruitgang mogelijk, voorzitter. Die lijn zal wat BN&M betreft de lijn voor de toekomst zijn, natuurlijk in overleg met onze inwoners.

Terug naar de visie recreatie en toerisme.

BN&M kan zich vinden in de richting die in de nota is uitgezet. Beuningen is een woongemeente. Recreatie en toerisme moeten daarbij passen. Beuningen heeft een prachtige omgeving, natuur en cultuur gaan hand in hand. We hopen van harte dat de recreatieve en toeristische sector daar op weet aan te sluiten. Zo willen wij aan de Waal géén lawaai, géén massa- toerisme, maar willen we het wél mogelijk maken dat inwoners en bezoekers natuurvriendelijk kunnen genieten. Aan de andere kant zijn sommige locaties geschikt voor meer publieks-intensieve initiatieven. Ook daar willen we ruimte aan kunnen bieden. Over het geheel zien we dan een evenwichtige ontwikkeling van recreatie en toerisme in onze mooie gemeente. Voorzitter, de nota geeft voor beide insteken voldoende ruimte voor initiatiefnemers. Bovenal voorziet de nota in een goede ontwikkeling van recreatie en toerisme, passend bij de waarden van Beuningen.

Comments are closed.