Verslag werkbezoek Dar afvalverwerking

Op 30 septdar-logoember jl. hebben we met een afvaardiging van Beuningen Nu & Morgen een werkbezoek aan Dar mogen afleggen. Samen met meerdere Raads- en commissieleden van omliggende gemeenten, zijn we bijgepraat over de taken van Dar en de resultaten die we gezamenlijk met het ingezette beleid hebben bereikt. Hierbij lag de nadruk op de resultaten bij het verminderen van huishoudelijk restafval.

 

Doelstellingen

Om het ontstaan van afval tegen te gaan, is er landelijk een ambitie opgesteld. Beuningen heeft zich daaraan verbonden en hierop samen met haar inwoners fors ingezet. Deze ambitie betekent concreet dat iedere inwoner in het jaar 2020 niet meer dan 100 kilo restafval aanbiedt voor verwerking. Met restafval wordt bedoeld het afval dat niet hoort bij GFT, oud papier & karton (OPK) of plastic – metalen – drankkartons (PMD). In het jaar 2025 mag dat zelfs niet meer zijn dan 30 kilo per inwoner per jaar. Uiteindelijk willen we ernaartoe dat we vanaf 2050 helemaal geen afval meer kennen. Een volledige circulaire economie.

Gewijzigde inzameling

Om dit te bereiken is vanaf 2017 in de hele gemeente gestart met het ‘omgekeerd inzamelen’. De herbruikbare afvalstromen van huishoudens zoals GFT, OPK en PMD, worden huis-aan-huis ingezameld. Het restafval moet tegen betaling weggebracht worden naar een ondergrondse verzamelcontainer ergens centraal in de wijk. De gedachte hierachter is meer service op grondstoffen.

Meetbare effecten

Deze gewijzigde koers heeft overduidelijk een gunstig effect. Voordat we begonnen met deze ander manier van inzamelen, zaten we in onze gemeente per inwoner net onder de 100 kilo per jaar. Dat is al een bijzonder goede prestatie gelet op de gestelde landelijke ambitie. In de jaren 2017 en 2018 is dit gedaald naar rond de 50 Kilo. Een halvering in slechts 2 jaar! En dat door meer service te organiseren. Een ongelooflijk mooi resultaat.

Toekomst

De uitdaging zit in de laatste kilo’s om te komen tot de gestelde 30 Kilo in 2025. Onderzoek heeft laten zien dat het kan. Onder meer door te zoeken naar alternatieven voor luiers en nog kritischer te zijn met scheiden. Dit wordt makkelijker gemaakt door nieuwe afspraken met recyclebedrijven zodat duidelijker wordt wat bij GFT of PMD mag. Communicatie is hierbij het sleutelwoord. Hierover zal met ons allemaal nadrukkelijk het gesprek aangegaan worden. Ook wordt meer ingezet op de verantwoordelijkheid van producenten. Wanneer zij zorgen dat de consument het niet hoeft weg te gooien, dan is dat de grootste winst. En moet je dan wat weggooien, laten we er dan voor zorgen dat het goed gerecycled kan worden.

Kortom

De keuzes die in het verleden gemaakt zijn op het gebied van afval waren niet altijd even makkelijk, maar laten overduidelijk een zéér goed resultaat zien. Daar kunnen we met recht trots op zijn. Nu doorzetten om de laatste kilo’s nog ‘weg te werken’.

Beuningen Nu en Morgen rekent ook nu weer op uw kritische medewerking om te komen tot een afvalvrije toekomst voor u, onze kinderen en kleinkinderen.

 

 

Robin Arians

Commissielid Ruimte namens BN&M

Comments are closed.