Bijeenkomst BN&M over toekomst Ewijk drukbezocht (bron Koerier)

Doordat de vorming van de klankbordgroep Ewijk zo lang op zich liet wachten heeft BN&M op 30 juni jl. zelf een bijeenkomst georganiseerd voor Ewijkenaren. Deze werd met 120 inwoners van Ewijk drukbezocht. De belangrijkste conclusie van de avond was dat alle aanwezigen het belang van woningbouw inzagen maar dat er sprake moet zijn van een gezond bouwtempo gebaseerd op de vraag en met voldoende mogelijkheden voor starters en senioren. Maar ook moet de kern van Ewijk gehandhaafd moet blijven.

Na een presentatie over de bestaande nieuwbouwplannen in Ewijk volgde aan de hand van stellingen een levendig debat over het bouwtempo, de invulling van de vrijkomende locaties na realisatie van de MFA en de ontsluiting van Ewijk. Er kwamen veel reacties wat duidde op een grote betrokkenheid van de aanwezigen.

Woningbouw
In Ewijk staan veel bouwprojecten op stapel wat neerkomt op een uitbreiding van meer dan 1200 woningen in het dorp. Nu staan er in Ewijk 1341 woningen. In een eerder genomen besluit zou de uitbreiding in 4 jaar plaats moeten vinden. Inmiddels is het tempo verlaagd naar 150 woningen per jaar. De aanwezige inwoners waren verdeeld. Enerzijds is het voor ondernemers in het winkelcentrum van belang dat het inwonertal toeneemt anderzijds maken inwoners zich zorgen over de opname in het dorp van al die nieuwe inwoners. Daarbij stelden de meeste aanwezigen dat inwoners van Ewijk prioriteit zouden moeten hebben bij de aanschaf of huur van een woning. Dit was vooral gericht op de jongeren; men vond het daarom jammer dat er niet 50% goedkoop gebouwd gaat worden om hen meer mogelijkheden te bieden in Ewijk te blijven wonen.

Behoud kern Ewijk
Wanneer de MFA klaar is zullen de scholen De Kei en De Duivendonck en het dorpshuis Heumeshof daar naar toe verhuizen. Die locaties komen dan vrij voor hergebruik. Uit de bijeenkomst bleek duidelijk dat de inwoners willen streven naar het behoud van de huidige kern van Ewijk. Gepleit werd om minimaal de karakteristieke voorgevel van de Duivendonck te behouden. In dat gebouw zouden appartementen gebouwd kunnen worden. De locatie van het Heumeshof zou gebruikt kunnen worden voor uitbreiding winkelcentrum in combinatie met appartementen, liefst voor senioren en starters. Iemand opperde het idee om in De Kei een hobbywerkplaats en jongerencentrum onder te brengen. Het zwembad de Tuimelaar moet in ieder geval blijven.
Aanwezigen vroegen zich ook af wat de plannen zijn van de vrijkomende locatie van Waelwick.

Ontsluiting
Uit de bijeenkomst werd duidelijk dat men graag zo snel mogelijk de Ooigraaf als ontsluitingsweg aangelegd wil zien. Dit vooral omdat door alle aanstaande activiteiten in Ewijk de verkeersdruk toe zal nemen. In het bijzonder op de schoolroute van de Koningstraat wordt dit als onveilig ervaren. Daarnaast vreest men bij calamiteiten niet voldoende mogelijkheden te hebben om indien nodig het gebied snel te verlaten.

Hoe verder?
Uit deze bijeenkomst is duidelijk geworden dat men veel op zich af ziet komen, dit wordt niet direct gezien als een bedreiging maar men vraagt zich af of vanuit Beuningen wel een goed beeld bestaat van wat de mensen willen.
BN&M heeft een duidelijk beeld gekregen van de ideeën en gedachten van de inwoners van Ewijk en zal dit ook zo goed mogelijk vertalen naar de gemeenteraad.

Beuningen Nu & Morgen

Comments are closed.