Trots op groei naar positieve reserves

Bert Jeurissen: "BN&M is trots op de gemeentelijke  financiële reserves die forse sprongen hebben gemaakt naar positieve reserves".

Reactie op de brief B&W inzake voorzet weerstandsvermogen.

 

De fractie van Beuningen Nu & Morgen heeft de brief van 24 november over het weerstandsvermogen met belangstelling gelezen. Wij complimenteren de schrijver met de heldere uiteenzetting en beschouwen het als een voorzet voor verdere discussie over het gewenste hoogte van het weerstandsvermogen. Immers in 2021 wordt de nieuwe nota weerstandsvermogen en risicomanagement opgesteld.

Wij stellen voor het traject:  auditcommissie > commissie FAZ> Raad te doorlopen.

Zonder in detail in te treden op de uitgebreide beschouwingen in de brief merken we op dat het verloop van de reserves sinds het dieptepunt in 2011 van ruim 30 miljoen negatief naar 5 miljoen positief eind 2019 forse sprongen voorwaarts maakt. De fractie van Beuningen Nu & Morgen is daar trots op. Ín wisselende colleges is dit huzarenstukje bereikt en heeft de nodige offers gevraagd. Wij constateren dat wij in die lange, niet altijd makkelijke periode, bestuursverantwoordelijkheid hebben genomen en vinden dat de lijn om te groeien naar een vrij besteedbare reserve van minimaal 7 miljoen doorgezet moet worden. Dit wel met de kennis van nu en de bijbehorende risico’s. Risico’s die aan veranderingen onderhevig zijn en waarvan de beheersing steeds meer in de belangstelling staat.

Bert Jeurissen

Financieel  woordvoerder/lid auditcommissie

Comments are closed.