lessphp fatal error: load error: failed to find D:\www\beuningennuenmorgenn\www/wp-content/themes/bnem-twentysixteen/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find D:\www\beuningennuenmorgenn\www/wp-content/themes/bnem-twentysixteen/style.less Ruyterpark Weurt, voorbeeld van overheids participatie

Ruyterpark Weurt, voorbeeld van overheids participatie

burgerparticipatie-plaatje     Burgerparticipatie-overheidparticipatie

 

mieren-ruiterparkparticipatie

Burgerparticipatie en inwonerparticipatie.  Het zijn termen die we steeds vaker horen. In het kort betekent dit dat de gemeente inwoners vraagt mee te doen met voorbereiding of uitvoering van plannen en beleid. Dat klinkt goed maar het kan beter want we kunnen het ook omdraaien; inwoners hebben ideeën en de gemeente doet mee. Dat noemen we overheid participatie. Waar de deuren en ramen van het gemeentehuis nu nog op een kier staan gaan die straks wagenwijd open.

Meedenken, meepraten én meedoen zijn de pijlers onder het participatiebeleid van BN&M en zit in het DNA van onze fractieleden. Belangrijke onderwerpen moeten met inwoners besproken worden en u bepaalt gezamenlijk met ons de agenda. Dit is vergelijkbaar met de mieren op het plaatje, er is geen leider of individu die het voortouw neemt. Gezamenlijk bepalen ze in gelijke verhouding de strategie om een doel te bereiken. Zo ziet BN&M dit ook met totstandkoming van beleid. Het gaat om houding en gedrag van raadsleden, collegeleden en ambtenaren maar ook die van inwoners. Om een dergelijk traject aan te gaan moet iedereen dit kunnen, willen én durven.

De initiatiefnemers van het Ruyterpark te Weurt weten precies wat met overheid participatie wordt bedoelt. Zij gaan 12 maart brainstormen over ideeën qua invulling en inrichting van het voormalige schoolterrein. Deze inwoners bepalen de agenda en de gemeente sluit aan waar nodig. Gezamenlijk komen we tot een gedragen einddoel met de inwoners aan het roer met als resultaat tevreden partijen.

Comments are closed.