lessphp fatal error: load error: failed to find D:\www\beuningennuenmorgenn\www/wp-content/themes/bnem-twentysixteen/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find D:\www\beuningennuenmorgenn\www/wp-content/themes/bnem-twentysixteen/style.less Regionale Samenwerking A-N

Regionale Samenwerking A-N

Betoog versterking Regionale Samenwerking Arnhem-Nijmegen, raadsvergadering 26 januari 2021

handschudden

Voorzitter,

BN&M is voorstander van regionale samenwerking, wanneer dat voordeel oplevert. BN&M loopt daarbij niet zomaar achter de fanfare aan. In de afgelopen jaren is meer dan eens gebleken, dat gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen, ondanks de aanwezigheid van wethouders van deelnemende gemeenten, volledig losgezongen raken van hun opdrachtgevers. Met soms grote financiële gevolgen voorzitter!

Bovendien is in de regio Arnhem Nijmegen sprake van een moeizame geschiedenis van samenwerking. Niet alleen vanwege de spreekwoordelijke animositeit tussen Arnhem en Nijmegen maar ook door de “calimero- sentimenten” van de omliggende, kleinere gemeenten.

Dit zijn de redenen dat BN&M verbonden partijen kritisch volgt, zo ook de totstandkoming van deze nieuwe samenwerking.

Voorzitter, de gemeenten in de regio AN zijn niet over één nacht ijs gegaan. En ook de bestuurders van de stuurgroep hebben goed geluisterd naar de ingebrachte argumenten en kritiek. De voorliggende regeling maakt dat duidelijk. Gemeenteraden dragen geen autonome bevoegdheden over. Er is een intekenmodel ontstaan: gemeenteraden kunnen per opgave besluiten of zij mee willen doen. En gemeenteraden kunnen – als zij dat serieus willen – via een eigen regionale agendacommissie met 36 leden invloed uitoefenen op de gang van zaken in het nieuwe gemeenschappelijk orgaan. De wethouder had het met enig enthousiasme zelfs over een “regionaal parlement”.

Voorzitter, voor BN&M blijft de lokale component, het lokale belang echter voortdurend de boventoon voeren. Wat hebben wij er in Beuningen aan. We dagen ons college uit, om dit vanaf de start van het nieuwe gemeenschappelijke orgaan, aan onze raad duidelijk te maken.

Als het gaat om vertegenwoordiging vanuit de raad van Beuningen in de regionale agendacommissie, denken we dat het wijs is om in de lokale agendacommissie te overleggen hoe we hierover gaan beraadslagen en besluiten. Vervolgens kunnen we middels een initiatiefvoorstel van de raad zelf tot besluitvorming over de aanwijzing van raadsleden overgaan.

Dank u wel.

Comments are closed.