MOTIE: Voorzieningen in coronatijd

Raadsvergadering 02-06-2020

Voorzitter,

We leven in een onzekere tijd, corona houdt ons vanaf half maart in zijn greep en zal dit nog een tijd doen. Helaas weet niemand wanneer het ‘oude normaal’ weer de standaard van leven wordt. Gelukkig wordt een en ander losgelaten maar blijven de standaardgedragsregels nog van toepassing en is het onzeker wanneer evenementen weer georganiseerd mogen worden. Dit betekent dat ondernemers van veel bedrijfstakken niet op de normale manier kunnen bedrijfsvoeren.

Vanaf aanvang corona-periode hebben 407 ondernemers een aanvraag voor TOZO-regeling ingediend. (peildatum 12 mei). Helaas is dit maar een topje van de ijsberg. Niet alleen ondernemers hebben het moeilijk, ook bij onze verenigingen en gemeenschapshuizen kraakt het. Na inventarisatie van BN&M onder de Paulus, MFA ’t Hart, MFA de Kloosterhof, de Tinnegieter en de Leghe Polder is gebleken dat allen in zwaar weer zitten en een aantal hiervan tot september hun hoofd boven water kunnen houden. Deze instellingen zijn de huiskamer van onze verenigingen en die kunnen we niet om laten vallen. Dit roept om actie!

BN&M heeft haar zorgen aan het College geuit, zij hebben hierop gereageerd en hebben met de besturen van de gemeenschapsaccommodaties een gesprek gevoerd. Het staat er slecht bij.

De coalitiepartijen BN&M, D66, PvdA en Groen Links dienen daarom een motie in om het college op te roepen hen op weg te helpen middels een vangnetconstructie de besturen van de sociale culturele voorzieningen op maat financiële ondersteuning te geven. Dit kan gefinancierd worden uit het positieve rekeningresultaat van 3 miljoen euro van boekjaar 2019.

 

Tot zover.

Namens de fractie, Dave Groenen

 

Motie-Onze-voorzieningen-in-coronatijd.pdf

Comments are closed.