Betoog motie kinderpardon Diny van Aalten

09-10-2018

Mevrouw de voorzitter,

De zorg en ontwikkeling van jonge kinderen, of het nu Nederlandse kinderen zijn of kinderen die als vluchteling naar ons land zijn gekomen, ligt Beuningen Nu en Morgen
na aan het hart.

Tijdens de raadsvergadering van september, diende de SP een motie in over het kinderpardon.
Tijdens een schorsing, heeft BN&M geprobeerd de volledige raad achter deze motie, over een zeer belangrijk onderwerp, te krijgen.

Wij vinden namelijk dat de toewijzing of afwijzing van een asielaanvraag veel te lang duurt. Bij afwijzing kan men meerdere keren in beroep gaan en hierdoor wordt de definitieve beslissing steeds uitgesteld.
Wij vinden het erg belangrijk dat een uitspraak tot uitzetting goed gefundeerd en op korte termijn na aanvraag gebeurd.
Als de uitspraak jaren op zich laat wachten is het de verantwoording van de regering om de aanvragers hier te laten blijven, zeker als er kinderen in het spel zijn.

Zoals u ziet is Beuningen Nu en Morgen nog steeds de sociale partij die we altijd geweest zijn en zullen blijven.
Het maakt niet uit met welke politieke partij wij een college vormen, onze grondwaarden zullen altijd het zelfde blijven.

De indieners van de motie, gingen er mee akkoord dat de motie een maand later ingediend zou worden, om zo de tijd te nemen, om een tekst op te stellen, waar de volledige raad zich in zou kunnen vinden.
Helaas is deze uitwerking niet gelukt omdat de indiener, later, geen vertrouwen had in deze afspraak en nu vasthoudt aan de eerdere versie van hun motie.

Wij hebben onlangs allemaal ondervinden hoe er omgegaan wordt met uitgeprocedeerde asielzoekers en hier worden vooral de kinderen de dupe van.
Het is heel begrijpelijk dat ouders, na uitwijzing, in beroep gaan, zij willen het beste
voor de toekomst van hun kinderen en de mogelijkheid tot beroep bestaat.
Dus mogen zij er gebruik van maken.
Beuningen Nu & Morgen wil meer aandacht voor de tragedie die de kinderen wordt aangedaan.
De meeste kinderen komen uit oorlogsgebieden en dan komen ze in Nederland, gedurende vele jaren, in een bedreigende en onduidelijke situatie terecht.

Wij voelen ons machteloos met deze situatie en dat zal lijkt mij ook gelden voor de medewerkers die deze wet moeten uitvoeren.

Er moet snel nieuwe regelgeving komen.
Of deze motie hiertoe zal bijdragen, betwijfelen wij, hij zal waarschijnlijk op de stapel met honderden moties uit het hele land, belanden.
Maar het allerminste wat wij kunnen doen is proberen extra aandacht voor deze situatie te vragen.

Diny van Aalten

Comments are closed.