Interne memo’s: klompenpad en centrumplan Winssen

Bericht 1

INTERNE MEMO:

Gesprek initiatiefnemers Klompenpad Winssen.
Op 10 oktober jl. hebben Thijs Stevens en ik gesproken met twee initiatiefnemers voor het Klompenpad Winssen. Het idee voor een wandelroute door de Winssense natuur is er al langer. De werkgroep besloot er met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een Klompenpad van te maken: een bewegwijzerde wandelroute door agrarisch gebied. De tocht van zo'n 15 kilometer die er nu ligt, gaat langs de Waal en het zandwingebied Geertjesgolf op maar ook door fruitboomgaarden. Het plan voor het pad is inmiddels zo vergevorderd dat een subsidie is aangevraagd (via de gemeente aan de provincie) en een informatie-avond op 31 oktober kan worden georganiseerd. De flyer en het persbericht komen deze week uit. Voor het klompenpad Winssen moet nog veel gebeuren. Het accent ligt daarbij op het werven van vrijwilligers die verschillende aspecten van aanleg en beheer voor hun rekening nemen. Denk aan het plaatsen van bordjes, de periodieke controle van het pad etc. Het proces is heel zorgvuldig maar ook spannend geweest en soms vastgelopen op landeigenaren die het niet zagen zitten dat vreemden over hun land zouden lopen. Veel steun hebben de initiators ervaren van Nederzand, eigenaar van veel grond in Winssen.  Thijs en ik stellen het op prijs als jullie je, waar dat aan de orde is, positief ondersteunend uitlaten over het Klompenpad Winssen.

Eric van Ewijk

 

Bericht 2

INTERNE MEMO:

Gesprek initiatiefnemers centrumplan Winssen

Op 10 oktober jl. hebben Thijs Stevens en ik gesproken met initiatiefnemers voor een centrumplan Winssen. Logisch dat zij ons benaderen omdat wij dit ook in ons verkiezingsprogramma hebben zitten. De initiatiefnemers staan aan het begin van deze  visieontwikkeling. De oorsprong ligt in het idee, het historisch groen te verbeteren (waar een flinke start mee is gemaakt in de boomgaard). Langzaam aan is het besef gerezen dat dit waardevolle en unieke stukje Winssen, met als een van de weinige dorpen (misschien wel het enige dorp) in Maas en Waal nog een open “hartstructuur”, sterk aan kwaliteit en belevingswaarde kan winnen door samenhangende verbetering van de openbare ruimte. Dat is nu een allegaartje.

Daarnaast liggen de belangrijkste voorzieningen van het dorp mooi rond of in dit gebied gerangschikt. Voorzieningen met vele gebruikers en sterk verbonden met de geschiedenis van het dorp. Denk aan de vernieuwde Paulus, de kerk die mogelijk een andere functie krijgt, het dorpsplein (Admiraal van Ghent)  voor de Paulus en de School, Gasterij de Arend, voormalig zorgcentrum Overmars, de oude toren en de muziekkoepel. Kansen voor partnerschappen tussen deze partijen zijn er te over. Partnerschappen die opnieuw de kwaliteit en belevingswaarde van deze bijzondere plek kunnen versterken. De initiatiefnemers willen groot denken en klein doen. Zij zien in plaats van een langdurig visieproces vooral concrete kleinere stappen op de korte termijn als aanjager van enthousiasme, betrokkenheid en verbondenheid van dorpsbewoners en van nieuwe ideeën. Een hart voor Winssen, dat is wat zij mij lieten voelen. Ik heb hen uitgenodigd dit plan in onze fractie te komen toelichten. Als zij zo ver zijn, dan nemen zij daartoe het initiatief. Daarnaast heb ik aangegeven dat de gemeente zich financieel niks kan veroorloven. Dus dat nieuwe plannen alleen doorgang kunnen vinden ten koste van oude plannen. Mij is gevraagd of de ontzandingsgelden hierin een oplossing kunnen zijn. Ik heb toegezegd dit te zullen nagaan.

Tot zo ver,

Eric van Ewijk

Comments are closed.