In memoriam Kees Termeer

07-05-2022

 

In Memoriam Kees Termeer.

 

Op 5 mei bereikte Beuningen Nu & Morgen het droevige bericht dat ons zeer gewaardeerd lid Kees Termeer uit Weurt op 82-jarige leeftijd is overleden.

Kees kwam in 1985 in aanraking met de politiek, in die tijd was hij actief bij de actiegroep “Geen belt In het veld”. Deze actiegroep streed tegen het plan om een vuilstort in de Weurtse polder te realiseren. De actiegroep vond gehoor bij de toenmalige Beuningse politieke partij “DPHM”  (Democratische Partij Hüttner/Melsen).

Het algemeen gevoel binnen de partij was dat er in ieder geval iemand namens de actiegroep in de Raad van de gemeente moest komen. Kees voelde zich helemaal geen politicus en had eigenlijk ook helemaal geen politieke ambities. Onder druk van enkele leden van de actiegroep, waarin Henk Oerlemans een grote rol vervulde, besloot hij toch om zich bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1986 hoog op de kandidatenlijst te laten plaatsen.

In 1988 besloot toenmalig wethouder Jan Melssen om gezondheidsredenen te stoppen als wethouder en raadslid, waardoor Kees hem opvolgde als gemeenteraadslid.

Kees was daarmee ook meteen de nieuwe nestor van de fractie. Hij bleef altijd zichzelf en had altijd het gemeenschappelijk belang voor ogen en hij wilde eigenlijk niemand tekort doen.

Kees werd door zijn fractiegenoten meer als een vaderfiguur beschouwd. Kees voelde zich ook thuis binnen de fractie, ging altijd voor eensgezindheid en schuwde het debat niet als het om gerechtigheid ging. Vaak hoorde je hem aan het einde van een soms “hete” discussie roepen: “Zijn we ’t nou allemaol ins”?

Kees verdiepte zich sterk in ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Beslissingen moesten volgens hem op grond van goede argumenten en juiste feiten worden genomen. Humor en de “trekzak” hoorden er soms ook bij.

Kees heeft vervolgens tot 2006 in de gemeenteraad gezeten.

Kees was als persoon een zeer integer en sociaal bewogen mens die veel voor de partij en de Beuningse gemeenschap betekend heeft.

 

Bestuur en leden van Beuningen Nu & Morgen.

Comments are closed.