lessphp fatal error: load error: failed to find D:\www\beuningennuenmorgenn\www/wp-content/themes/bnem-twentysixteen/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find D:\www\beuningennuenmorgenn\www/wp-content/themes/bnem-twentysixteen/style.less Het belang van Beuningen On Ice

Het belang van Beuningen On Ice

Geachte college,

Het burgerinitiatief ‘Beuningen On Ice (BOI)’ is dit jaar met meer dan 100.000 bezoekers wederom een groot succes is geweest. Het evenement wordt breed gedragen binnen de gehele gemeenschap van de gemeente Beuningen, mede doordat het tijdens de feestdagen een ontmoetingsplek is voor jong en oud. De behoefte aan een dergelijk evenement in Beuningen blijkt groot. Dit evenement wordt georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers zonder winstoogmerk als doel. Voor en door bewoners.

Beuningen Nu en Morgen maakt  zich zorgen over de toekomst van dit mooie evenement. Op het Asdonckterrein staat woningbouw gepland. In het plan is een terrein opgenomen waarop evenementen plaats kunnen vinden. De eventuele hinder van een dergelijk evenement op deze locatie is in bestaande regelingen niet voldoende beschreven. Sterker nog: het ontbreken van duidelijke beschrijving geldt niet alleen voor deze locatie, maar voor het gehele centrum van Beuningen. Deze omissie kan voor omwonenden en organisatoren van evenementen (waaronder BOI en Vrijpop) onduidelijkheden geven en mogelijk tot onrust leiden. We zouden het erg vinden als hierdoor mooie evenementen in gevaar zouden komen.

Daarom vragen wij uw college:

·        Een evenementenbeleid op te stellen voor het Centrum van Beuningen inclusief het Asdonckterrein, dat duidelijke kaders aangeeft voor zowel initiatiefnemers als omwonenden; denk daarbij aan het maximale aantal evenementendagen per jaar, geluidsbelasting, beschikbare ruimte evenemententerrein.

·        Mensen die rondom deze evenementenlocaties (komen te) wonen vooraf en helder te informeren over de aanwezigheid van een evenemententerrein en het (vigerende) evenementenbeleid met daarin benoemde lusten en lasten.

·        Een voorstel hiervoor medio 2020 aan te bieden aan de gemeenteraad.

Wat is hierbij de reactie van het college?

 

Namens de fractie van BN&M

Dave Groenen

Pascal Cobussen

 

Comments are closed.