Fusie gemeenten: inspelen op onderbuikgevoelens?

STANDPUNT BEUNINGEN NU & MORGEN OVER GEMEENTELIJKE FUSIES

Het oorspronkelijke artikel met bronverwijzing vindt u hier in het vorige bericht op deze website.  Dit is de ingekorte versie:

 

Fusie gemeenten: inspelen op onderbuikgevoelens?

"De inwoners van Beuningen hechten waarde aan hun overzichtelijke gemeente met vier kernen.  De dienstverlening aan hen blijft op hoog niveau. Voorzieningen kunnen we behouden. We werken samen met andere gemeenten wanneer dat beter of goedkoper is (Werkbedrijf, Omgevingsdienst (ODRN), GGD , Veiligheidsregio). Beuningen Nu & Morgen ziet dus geen reden voor fusie.

We willen méér samenwerken in Maas en Waal. Denk aan economie, cultuur(-historie), duurzaamheid, natuur en leisure. Maar samenwerking in het Rijk van Nijmegen blijft essentieel. Nijmegen betaalt daarin het meeste en blijft dominant, ongeacht het aantal gemeenten. Er is geen bewijs voor het idee dat “de grote boze buurman” ons op zou slokken. Integendeel. Nijmegen heeft vooral behoefte aan een regio die goed samenwerkt. De stad biedt de inwoners van onze regio, ook die van Druten en Wijchen, veel goeds. We zijn daarom verbaasd, dat Wijchen en Druten willen fuseren. De discussie  wordt – gelukkig- deels gevoerd via de krant. Zo merken inwoners misschien dat er over hún lokale democratie wordt beslist. Ook al hebben ze in deze moeilijke tijd vast belangrijker zaken aan hun hoofd! Partijen beweren antwoorden te hebben op vragen over een fusie. De werkelijkheid is niet duidelijk, zo bewijzen wetenschappelijke onderzoeken.

Fusie is tijdelijk goedkoper: minder bestuurders en raadsleden. Snel wordt het duurder:  één organisatie, één organisatiecultuur, nieuwe systemen en processen kosten járen en veel geld. Vervolgens wordt de organisatie groter en nog duurder . Dienstverlening blijft hooguit hetzelfde. Het gemeentehuis komt verder weg te liggen. Echte ontmoeting tussen gemeentemensen en inwoners wordt zeldzamer, ook door digitalisering. Hogere salarissen leiden niet vanzelf tot meer deskundigheid. Meer management kost wél meer. Grote én kleine gemeenten hebben hoge inhuurkosten en vinden dat normaal. De “ideale gemeentegrootte” bestaat dus niet.  Een gemeente met 25.000- 35.000 inwoners kan zéker levensvatbaar zijn met een herkenbaar, benaderbaar bestuur. Inwoners drukken daar nog een eigen stempel  op zaken. Ambtenaren blijven betrokken en de dienstverlening blijft op peil. Uit onderzoeken komt vaak wat je er in stopt: de wens van de opdrachtgever. De argumenten pro en contra fusie kloppen allemaal een beetje, zeggen de echt onafhankelijke onderzoeken, zoals dat van prof. dr. Peters voor Beuningen (2016). Argumenten leveren geen basis voor een objectieve keuze. Waarom dan fuseren? Onderbuikgevoelens?

Toch sporen provincie en rijk gemeentebestuurders aan om te fuseren. Moeten gemeenten machtiger worden? Dat zal niet de bedoeling zijn. Het rijk reorganiseert Nederland als een bv. Gemeenten als “uitvoeringskantoren” van centraal gezag. Ten koste van de lokale democratie. Gemeenten, groot en klein, krijgen er nog steeds taken bij, zonder bevoegdheden, met lager budget. Bezuinigingen op sociale voorzieningen, zwembaden, dorpshuizen, bibliotheken, theaters, sporthallen zijn het gevolg in kleine én grote gemeenten.

Er zijn zelden harde argumenten om te fuseren. Een fusie moet uit de samenleving komen, niet van enkele bestuurders. Onze dienstverlening is op orde. Als lokale partij willen wij daarom geen tijd, geld en energie verspillen aan fusie. Denk je toch dat het iets oplost? Vraag het álle inwoners. Zodat zij erkenning zien en voelen. Een fusie van “Waalgemeenten” vinden wij trouwens logischer dan fusie van Druten en Wijchen. Jaren geleden hebben Druten en Beuningen gesprekken gevoerd en bijna een intentieverklaring ondertekend. Het ging plotseling niet door. Momenteel vinden wij de coronacrisis, de versnelde woningbouw, de energietransitie lokaal belangrijker dan fusie. Daarmee zijn we als realistische partij in een sterke coalitie goed op weg. Daarna zien we verder, samen met onze inwoners."

 

Eric van Ewijk,

Fractievoorzitter Beuningen Nu & Morgen

 

Comments are closed.