lessphp fatal error: load error: failed to find D:\www\beuningennuenmorgenn\www/wp-content/themes/bnem-twentysixteen/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find D:\www\beuningennuenmorgenn\www/wp-content/themes/bnem-twentysixteen/style.less Brief aan college over zorgwekkend beeld Leisurelands BV

Brief aan college over zorgwekkend beeld Leisurelands BV

Winssen, 28 mei 2019

Onderwerp: Leisurelands BV

Geacht college,

In NRC van afgelopen zaterdag 25 mei is uitgebreid ingegaan op de werkwijze van Leisurelands BV. Het artikel schetst een zorgwekkend beeld.

Leisurelands zou zwemmen in het geld; de organisatie gedraagt zich zelfs internationaal als investeerder. Leisurelands zou het “duizenddingendoekje” zijn voor sommige aandeelhouders. Zo zou Beuningen grond hebben verkocht die Leisurelands vervolgens in de markt probeert te zetten als locatie voor zonnepanelen. Leisurelands zou daarnaast gronden opkopen die niet rechtstreeks te maken hebben met de functie. Het artikel plaatst vraagtekens bij de integriteit (belangenverstrengeling) en het salaris van de directeur, dat ver boven de Balkenendenorm zit.

De gemeente Beuningen is een van de aandeelhouders in deze “overheids-bv”. De aandeelhoudende gemeenten ontvangen geen dividend. Als tegenprestatie verzorgt Leisurelands de exploitatie van recreatieplassen.

We hebben juist een discussie achter de rug in de gemeenteraad over het versterken van sturing op verbonden partijen. Deze discussie beperkte zich grotendeels tot de gemeenschappelijke regelingen.  Na lezing van dit artikel, is het de vraag of dit juist is geweest.

Vragen:

·         Is het college op de hoogte van de omstandigheden bij Leisurelands, zoals geschetst in het artikel in NRC.

·         Zo ja, sinds wanneer is het college hiervan op de hoogte?

·         Is het college voornemens om op korte termijn te onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van misstanden bij deze BV en is het college bereid de raad over de uitkomsten daarvan te informeren?

·         Is het college van mening dat Leisurelands de grenzen van haar opdracht zou overschrijden als het gaat om investeringen in ontwikkelingen buiten Nederland of als het gaat om uitlenen van gelden aan projecten die met de initiële doelstelling van Leisurelands niets te maken hebben?

 

Beuningen Nu & Morgen,

Eric van Ewijk en Dave Groenen

Raadslid.

Comments are closed.