Betoog vaststelling transitievisie Warmte 1.0

Betoog Dave Groenen transitievisie Warmte 1.0

 

Voorzitter, we staan voor een grote opgave: Beuningen aardgasvrij in 2050.

In eerste instantie willen we hierbij uitspreken dat er zeker noodzaak is om minder fossiele brandstoffen uit te stoten, gelet op de wereldwijde klimaatverandering moet er wat gebeuren. De eerste stap hebben we al gezet door het raadsvoorstel windpark Beuningen in meerderheid vast te stellen.

Wel is er in dit dossier momenteel nog veel onduidelijk. In hoeverre zijn we technisch in staat om dit te realiseren afgezet tegen de kosten die de gemeente Beuningen en onze inwoners moeten gaan betalen? Ook komen wij hoogst waarschijnlijk in een drinkwaterreserveringsgebied wat maakt dat een groot deel van onze gemeente geen gebruik kan maken van een warmtepomp middels grondwater. Goede en betaalbare alternatieven moeten dus beschikbaar zijn.

Een goed alternatief voor aardgas is het aanleggen van een warmtenet, met de ligging van de ARN binnen onze gemeentegrenzen kan dit voor Beuningen een goede oplossing zijn. Hiermee kunnen onarn logoze woonwijken verwarmd worden. We ondersteunen het college onderzoek naar haalbaarheid van een warmtenet maar ook hierbij zijn er aandachtspunten: Blijft dit in de toekomst betaalbaar? Er zijn voorbeelden te noemen waarbij huishoudens hiervoor meer gaan betalen door de stijgende aardgasprijzen. BN&M vindt dan ook dat we hiervoor zelf aan de lat staan en niet afhankelijk moeten zijn van de markt. En dus moeten leren van de ervaringen opgedaan elders in het land.

Momenteel ligt er al een netwerk van de aardgasaansluitingen in onze gemeente. Een ander mogelijk alternatief is het verwarmen van woningen dmv waterstofgas. We pleiten er om die reden dan ook voor om dit netwerk te handhaven daar waar dat mogelijk is.

Kortom: Er is nog teveel onduidelijk. We willen tijdens het traject nauw meegenomen worden en hebben zorg voor de verdeling van de kosten die ten laste komen van onze inwoners. We vinden het een goed plan om voorlopig eerst de focus te leggen op besparingen totdat meer duidelijk is.

 

Dave Groenen

Comments are closed.