Woningbouw Winssen: Betoog raadsvergadering 6 juni

Woordvoerder Dave Groenen:

Voorzitter,

  • Woningbouw in Winssen.
  • Leefbaarheid en vitaliteit
  • Teruglopen vrijwilligers en leden van verenigingen.

Deze termen gonzen door het dorp Winssen. Inwoners trekken aan de bel. Er moet wat gebeuren! De volle tribune en een drietal insprekers tijdens commissie Ruimte waren overigens ook duidelijke signalen. (zoals een zelfde grote opkomst tijdens deze Raadsvergadering)

Middels een Euregio project heeft de gemeente Beuningen de HAN ingeschakeld, zij hebben zich gefocust op Winssen. Hieruit is het KRAKE project ontstaan. De resultaten vanuit de gemeenschap zijn breed gedragen en duidelijk. Er MOET gebouwd worden!

Beuningen Nu en Morgen en PvdA hebben in november 2016 een motie ingebracht waarin het College opdracht heeft gekregen om op zeer kort termijn te starten met betaalbare woningen in Winssen. Helaas is deze opdracht niet zichtbaar in de woningbouwplanning voor de komende jaren, tenminste niet hetgeen dat de gemeente in eigen beheer uitvoert. De Kennedeysingel staat pas na 2025 op de planning, dit moet echter prioriteit 1 zijn!

De brief die het College afgelopen week heeft verzonden heeft anderzijds duidelijkheid geschept. Het is niet vrijblijvend om te starten met bouwen aan de Kennedysingel. Indien de gemeente Beuningen af wil wijken van gemaakte afspraken met de projectontwikkelaar gaat dit waarschijnlijk veel geld kosten. Hetzij in opbrengsten of mogelijk planschade.

De verhoudingen tussen gemeente en deze ontwikkelaar moeten op dit moment niet op scherp gezet worden om op kort termijn zoveel mogelijk voor de Winssense gemeenschap te kunnen betekenen. Beuningen heeft slechts een faciliterende rol als het om de ontwikkeling van de Fruithof gaat. Ontwikkelen van de Kennedysingel kan maar wel met tact, dit betekent ontwikkelen aansluitend aan de Fruithof en geen concurrent van Fruithof.

Leefbaarheid en vitaliteit is belangrijk in alle kernen van de gemeente Beuningen. Woningbouw, afgestemd op de woonvisie, is een manier om dit te waarborgen. Beuningen nu en Morgen zet zich ervoor in om dit in de nieuwe woonvisie te verwerken. Voor dit betoog richt zich tot Winssen maar zeker ook Weurt niet onbelangrijk en zullen wij meegeven in die woonvisie.

Ons inziens zijn er voor Winssen momenteel de volgende mogelijkheden:

  • Het college opdracht geven om de ondernemer te bewegen zsm te starten met de bouw van Fruithof 2.
  • Woningbouw aan de Kennedysingel op de korte termijn planning toevoegen mits dit niet de ontwikkelingen aan de Fruithof verstoort.
  • Voor het huisvesten van starters en ouderen het opsplitsen van bestaande woningen mogelijk maken. Aan de wethouder de vraag wanneer dit mogelijk is.

Comments are closed.