lessphp fatal error: load error: failed to find D:\www\beuningennuenmorgenn\www/wp-content/themes/bnem-twentysixteen/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find D:\www\beuningennuenmorgenn\www/wp-content/themes/bnem-twentysixteen/style.less Beleidsnotitie Sociaal Domein 2018-2022

Beleidsnotitie Sociaal Domein 2018-2022

BETOOG DINY VAN AALTEN. Raadsvergadering  04-11-2018.

 

Voorzitter,

De Beleidsnotitie Sociaal Domein wordt nu voor 4 jaar vastgesteld.

Het is een belangrijk document en stuurt alles wat de gemeente cq het college zal gaan doen in het sociaal domein.

Het is goed dat er een externe professionel is ingehuurd zodat er snel indicatoren, resultaten en het opzetten van monitoring op deze indicatoren en resultaten, kan worden opgezet.

De aandachtspunten van de Cliëntenraad, welke wij zeer belangrijk vinden en de aanvullingen die  de fracties in de commissie Samenleving hebben aangegeven, zijn meegenomen in deze notitie.

Dank aan de ambtenaren die deze opmerkingen snel en duidelijk herkenbaar in de nieuwe versie van deze notitie hebben verwerkt.

Bij actiepunt 8: Jeugdwet, afname dure jeugdhulp, geeft u aan dat er voor de problematiek van jongeren die 18 jaar worden een lokaalplan

18-/18+ zal worden gemaakt, dit met afstemming in de regio.

Beuningen Nu en Morgen en de Cliëntenraad vragen u op korte termijn met het opstarten van dit lokaalplan te beginnen. Om dure jeugdhulp te voorkomen is preventie erg belangrijk.

Als dit plan in de regio moet worden afgestemd, zal dit via diverse instanties gaan en dan kan het lang duren voor het plan inwerking kan treden.

Beuningen Nu en Morgen stelt voor om naast het opstellen van een lokaalplan, de jongeren vanaf 17 jaar nu al actief te benaderen. Wij stellen voor hen een brief te sturen wat er zoal verandert als zij 18 jaar worden. Naast het halen van het rijbewijs en het uitoefenen van het stemrecht, komen ook andere belangrijke verantwoordelijkheden op hen af, zoals……

( b.v.zorgverzekering, huisvesting) ( ook zou men kunnen verwijzen naar instanties waar jongeren terecht kunnen met eventuele hulp vragen)

Beuningen Nu en Morgen verwacht dat we dan op korte termijn al iets aan preventie kunnen bijdragen.

Hoe denkt de raad en het college over deze suggestie.

 

Voorzitter,  dank u wel.

Comments are closed.