Nieuws

Nieuws uit de raad van Beuningen Nu & Morgen (bron Koerier)

Ontwikkeling Waaloevergebied In de raadsvergadering van 18 november jl. kwam de visie op het Waaloevergebied aan de orde. Het voorstel was om het gebied tussen de Van Heemstraweg en de Dijk op zodanige wijze te bestemmen dat voor de toekomst er sprake is van een mooi stedelijk uitloopgebied. BN&M vindt het van belang dat dat…
Lees meer