Blog

Koek en Zopie Ewijk

Ewijk, 27 maart 2009 Betreft: Tweede schriftelijke vraag in verband met ventvergunning bij ijspret Geacht College, Op 14 januari 2009 hebt u mijn brief ontvangen waarin ik u, namens de fractie van BN&M, verzocht een beleid voor te stellen om wanneer er sprake is van ijsvorming bij een grote plas in onze gemeente, waar honderden…
Read more

BN&M steekt de handen uit de mouwen

Niet alleen praten maar ook doen was het motto van BN&M. Voor de Maas en Waalse schoonmaakdag zaterdag 21 maart had BN&M zich aangemeld.     Op die manier willen wij ons steentje bijdragen aan een schone gemeente. Van de gemeente Beuningen kregen wij het zuidelijk deel van Ewijk aangewezen. Met 9 leden hebben we…
Read more

BN&M enige partij tegen verhoging geluidsbelasting Weurt

In de raadsvergadering van 17 maart j.l is het bestemmingsplan Herziening geluidzone industrieterrein Nijmegen-West/Weurt vastgesteld. Het college van B&W stelde voor om de maximumgrens van de geluidsbelasting te verhogen van 50 naar 53 db(A). Dit om de ontwikkeling van het bedrijventerrein Nijmegen-West/Weurt niet af te remmen. BN&M heeft tegen dit voorstel gestemd. De gemeenteraad heeft…
Read more

Bijeenkomst BN&M over toekomst van De Hutgraaf

Aanleiding Het besluit om de Beuningse Boys te verhuizen is genomen. De werkzaamheden voor de realisatie van de nieuwe accommodatie aan de Schoenaker is in volle gang. Hierdoor komt er een grote ruimte vrij op De Hutgraaf. (oppervlakte maat aangeven ????) Op de Hutgraaf is thans het zwembad De Plons en de accommodatie van TC…
Read more