Blog

Algemene beschouwingen. Programmabegroting 2020

Begrotingsraad: Programmabegroting 2020, pleidooi door Bert Jeurissen Mevrouw de voorzitter, Voor ons ligt een structureel positief sluitende begroting. Daarmee is de fractie van BN&M uiteraard blij. We zijn op de goede weg nadat we moeilijke financiële tijden hebben doorstaan, waarin soberheid de boventoon voerde. De genomen maatregelen werpen nu hun vruchten af. De focus blijft…
Read more

Nieuwe fractievoorzitter BN&M

Nieuwe fractievoorzitter Beuningen Nu & Morgen   Pascal Cobussen legt per 3 november zijn taken als fractievoorzitter van Beuningen Nu & Morgen neer. Zijn reden hiervoor is dat hij heeft  gemerkt dat het steeds lastiger voor hem wordt om zijn baan, waarbij hij veel onderweg  en laat thuis is, te combineren met de extra taken…
Read more

Legesverordening belemmert motivatie vrijwilligers

DE LEGESVERORDENING… Deze week plaatste Virginia Bartels, de voorzitster van het Sint Nicolaas Comité in Weurt, een open brief aan alle inwoners van Weurt. Alweer enige tijd is zij druk bezig om van de jaarlijkse intocht van Sinterklaas in Weurt, een mooie happening te maken. Dit samen met een enthousiaste groep vrijwilligers. Het gegeven dat…
Read more

Betoog Rekenkamerbrief Verbonden partijen

Woordvoerder Bert Jeurissen. Mevrouw de voorzitter De fractie van Beuningen Nu & Morgen heeft met belangstelling kennis genomen van de rekenkamerbrief getiteld "de gemeenteraad & verbonden partijen". Wij danken mevrouw Peters voor de heldere uiteenzetting en de aanbevelingen. In een 24 pagina's tellende brief doet de rekenkamerdirecteur verslag van haar onderzoek naar de 7 belangrijkste verbonden partijen.…
Read more