Blog

Voorziening gemeentelijke informatiebeheer: Werk aan de winkel.

Mevrouw de voorzitter De fractie van Beuningen Nu & Morgen is geschrokken van de rekenkamerbrief.  De bevindingen die de rekenkamer meldt, zijn op basis van het rapport dat de gemeentearchivaris over 2018 heeft uitgebracht. Dit zogenaamd inspectierapport is als ingekomen stuk bij de commissiebehandeling van februari jongstleden ondergesneeuwd en wij zijn er als gehele raad…
Read more

Raadsvoorstel Regionale Samenwerking Maatschappelijke Opvang

Raadsvergadering 25 juni ´19 Voor ons ligt het raadsvoorstel Regionale Samenwerking Maatschappelijke Opvang. In de huidige situatie draagt de Gemeente Nijmegen, in de hoedanigheid als centrumgemeente, in het Rijk van Nijmegen en Rivierenland de verantwoordelijk voor het bieden van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en hier ontvangen zij een financiële bijdrage voor van het Rijk.…
Read more

Dave Groenen betoogd BurgerTop: “Beuningen maken we samen!”

Raadsvergadering 25-06-2019 Voorzitter, Er komt veel op ons af. De samenleving verandert, verschillen van mensen worden steeds groter. Dit heeft verschillende redenen: -       Grotere welvaart  wat het verschil tussen rijk en arm groter maakt, -       Instellingen worden opgeheven zodat mensen met bepaalde aandacht in woonwijken worden geplaatst met als doel burenhulp, -       Gemiddeld worden mensen…
Read more

Brief aan college over zorgwekkend beeld Leisurelands BV

Winssen, 28 mei 2019 Onderwerp: Leisurelands BV Geacht college, In NRC van afgelopen zaterdag 25 mei is uitgebreid ingegaan op de werkwijze van Leisurelands BV. Het artikel schetst een zorgwekkend beeld. Leisurelands zou zwemmen in het geld; de organisatie gedraagt zich zelfs internationaal als investeerder. Leisurelands zou het “duizenddingendoekje” zijn voor sommige aandeelhouders. Zo zou…
Read more