Lid worden

U bent van harte welkom als lid van BN&M.

 

Als u lid wil worden van onze partij, kunt u contact opnemen met het secretariaat van BN&M:

 

Herbert Verploegen

Kooistraat 7

6645KT Winssen

e-mailadres : herbert@beuningennuenmorgen.nl

tel.  0651377502

 

Het contributiegeld bedraagt €17,50 per jaar.

Bankrekening nummer tnv BN&M: NL98 RABO 0114 9047 82
Nr. Inschrijving KVK  BN&M          :  40146377

 

Voor (jonge) mensen die overwegen aansluiting te zoeken bij de partij maar de drempel te hoog vinden kan dat tijdelijk vrijblijvend zonder vast lidmaatschap. We bieden hiervoor een sympathisant lidmaatschap. Hiermee kan het eerste jaar de kat uit de boom worden gekeken en ervaringen worden opgedaan zonder enige verplichtingen en/of betaling van contributie.