Leden

BN&M is een partij met ongeveer 60 leden.

Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering.

Daarnaast is er vóór iedere raadsvergadering een zogenaamde achterban vergadering. Daarin worden de punten die in de komende  raadsvergadering aan de orde komen behandeld,  en de leden gevraagd hierover hun mening naar voren te brengen. Daarnaast voeden zij de fractie- en commissie leden met waardevolle signalen uit de samenleving.

LID WORDEN