Geen vuurwerkverbod

Woordvoerder Thijs Stevens:

Vraag aan de Portefeuillehouder,

 

Mevrouw de voorzitter,

Over enkele weken zullen we weer knallend het nieuwe jaar inluiden. Naast de oliebollen en de champagne is het afsteken vanvuurwerk-2019 vuurwerk een traditie die bij de jaarwisseling hoort. In den lande is hier steeds meer weerstand tegen. Mens en dier ondervinden overlast, er zijn na oud en nieuw de nodige schadeposten aan diverse eigendommen en helaas zijn er de nodige ongelukken te betreuren waarbij zowel gebruikers als niet gebruikers van vuurwerk letsel, dan wel ernstig letsel oplopen.

Het gaat mij echter te ver om te stellen dat een (gedeeltelijk) vuurwerkverbod, zoals in sommige gemeenten dit jaar is ingevoerd, de enige oplossing is. Naar mijn mening zijn de kaders die zijn gesteld aan het afsteken van vuurwerk voldoende. Zo zijn er vastgestelde tijden waarop dit mag en is het vuurwerk dat verkocht mag worden in de Nederlandse winkels uitvoerig getest en bij verantwoord gebruik veilig bevonden. In de praktijk wordt hier echter nog wel eens door sommigen van afgeweken. Veel overlast en ergernis ontstaat wanneer er al ruimschoots voor 31 december wordt geknald. Veel verwondingen en letsel komen door het (verkeerde) gebruik van illegaal vuurwerk. Met andere woorden, handhaving van het vuurwerkbeleid is belangrijk.

Graag wil ik van de portefeuillehouder weten wat er in de gemeente Beuningen wordt gedaan aan handhaving. Wordt er extra politie ingezet, dan wel BOA´s? Tenslotte nog een kleine oproep... laten we er met z´n allen een hele mooie jaarwisseling van maken waar iedereen veel plezier aan beleeft! Ik dank u wel.

Comments are closed.