Simon de Lange

img_5428Simon de Lange (1940)

Sinds een aantal jaren wonen mijn vrouw en ik in Beuningen. Terug naar de regio waar we vroeger lang woonden. Met veel plezier. Het is een mooi dorp met veel vriendelijke mensen.
Voor Beuningen zet ik mij graag in. De afgelopen vier jaar heb ik dat gedaan als gemeenteraadslid. Nu is de tijd gekomen om wat gas terug te nemen en als commissielid mijn bijdrage te leveren.
De (advies)ervaring die ik in mijn werkzame leven zowel bij gemeenten als bedrijven heb opgedaan, wil ik ook hierdoor nuttig maken voor de inwoners van Beuningen en de kernen.
En dat op een praktische manier: door te luisteren, te overleggen en een goed oordeel te geven met betrekking tot de voorstellen die ter tafel komen.
Bij wat er gebeurt in de politiek streef ik naar openheid en duidelijkheid, zodat eenieder weet waarom bepaalde besluiten zijn genomen.
Speciale aandacht heb ik voor toegankelijkheid. Het komt nog steeds voor dat gebouwen of (fiets)paden niet toegankelijk zijn voor mensen die de benenwagen niet optimaal kunnen gebruiken. Daar moet aan gewerkt worden.
BN&M is voor mij de partij waar men staat voor no-nonsense. Bij BN&M voel ik me thuis om voor Beuningen te werken.