Jan Kersten

Ik ben Jan Kersten. In 1951 ben ik geboren in het Betuwse Elst, aan de overkant van de Waal, zoals hier in het land van Maas en Waal wel wordt gezegd. Nadat ik, alweer 35 jaar geleden, trouwde met een echte Ewijkse, ben ik in Ewijk komen wonen. Ik ben vader van twee echte Ewijkse zonen.

img_1271

Na mijn HBS-b opleiding, heb ik een ingenieursdiploma behaald op de Hogere Agrarische School in Den Bosch. Vervolgens heb ik de studie Nederlands Recht gevolgd aan de Universiteit van Nijmegen.
De combinatie van een technische opleiding met een rechten opleiding is tamelijk uniek, maar kwam mij in mijn werk als crisismanager bij de onderzoeksorganisatie TNO goed van pas. Ik probeer bedrijven, die in probleemsituaties komen te verkeren, te helpen bij het vinden van adequate oplossingen voor die situaties.
Ik houd ervan om met mensen samen te werken. Daarbij streef ik ernaar, om op basis van het uitwisselen en wegen van verschillende argumenten en zienswijzen, te komen tot de juiste besluiten.
Die werkwijze hanteer ik ook in mijn functioneren als gemeenteraadslid. Mijn ambitie, om door de inbreng van mijn kennis en ervaring te proberen iets voor de gemeenschap van Beuningen te betekenen, is daarbij mijn grote drijfveer.
Ik vind het belangrijk dat inwoners, organisaties, bedrijven en allen die met de gemeente Beuningen te maken hebben zich, om het zo te zeggen, prettig voelen.
Belangen afwegen, oog en oor hebben voor argumenten, contacten tot stand brengen en vervolgens proberen om zo goed mogelijke keuzes te maken, daarvoor wil ik mij steeds sterk maken.
Ik hou daarbij minder van politiek theater. Een zo zakelijk mogelijke, realistische benadering staat voorop. Ik hecht aan adequate en praktische oplossingen.
Als fractieleden en commissieleden van onze partij BN&M stimuleren we elkaar voortdurend, om te proberen zo dicht mogelijk bij de burgers te staan. Via mijn functie als voorzitter van de plaatselijke muziekvereniging ULTO, en de contacten daaruit, probeer ik daaraan bijvoorbeeld óók invulling te geven.
Ik weet mij gesterkt door een op haar functie perfect toegesneden BN&N-team, dat samen met haar achterban, midden in de Beuningse samenleving staat.