Dave Groenen.

img_1286

Mijn naam is Dave Groenen, geboren en getogen in Ewijk en ben sinds een aantal jaar woonachtig in Beuningen. Getrouwd en vader van twee kinderen.
Lid geworden van BN&M omdat dit een no-nonsense partij is. De leden bestaan uit alle lagen van de samenleving en hier voel ik me prettig bij.

Ik heb een groene achtergrond, heb diverse HBO-opleidingen gevolgd en ben werkzaam bij een Noord-Limburgse gemeente. Voorheen als Beheerder Groen en Wijkbeheer, momenteel als Contactpersoon Openbare Ruimte. Mijn taak is om inwoners, verenigingen en professionele partners te betrekken bij het beheer van de openbare ruimte.
Een andere functie die ik hier vervul is Contactfunctionaris Gebieds Gericht Werken waar ik als gesprekspartner bij wijk- en dorpsraden deze adviseer op problematieken en ontwikkelingen, gemeentebreed.

Ik heb me aangemeld als commissielid Ruimte, niet alleen omdat deze commissie valt binnen mijn vakgebied maar ook omdat ik graag burgerparticipatie binnen de gemeente Beuningen wil doorontwikkelen: gebruikers op tijd betrekken bij planvorming, reconstructies en beheer. Dat bevordert de betrokkenheid en veiligheid van de leefomgeving. De openbare ruimte is niet alleen van de gemeente maar van ons allemaal!