Commissieleden

Beuningen Nu & Morgen kent naast raadsleden ook commissieleden. Zij vertegenwoordigen BN&M binnen  de commissie Samenleving, Ruimte en de commissie Processturing en  Algemene Zaken.

Wat wordt er behandeld binnen een commissie?

 

Raadscommissie Samenleving

De commissie Samenleving behandelt onderwerpen op het gebied van welzijn, onderwijs, sociale zaken, sport, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, cultuur, integrale veiligheid, leefbaarheid en openbare orde, recreatie, externe betrekkingen, toerisme, kunst, economische zaken etc.

In de commissieweek vergadert de commissie Samenleving op de maandagavond. U bent van harte welkom! Kijk voor de exacte data en eventuele veranderingen svp op de site van de gemeente Beuningen.

De commissieleden 2018-2022 zijn: Diny van Aalten, Pascal Cobussen, Bert Jeurissen, Simon de Lange, Thijs Stevens en Eric van Ewijk.

 

Raadscommissie Ruimte

De commissie Ruimte behandelt onderwerpen op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, energie, huisvesting, openbare werken, verkeer en vervoer, woonwagen zaken, zandwinning, monumentenaangelegenheden etc.

In de commissieweek vergadert de commissie Ruimte op de dinsdagavond. U bent van harte welkom!
Kijk voor de juiste data en eventuele veranderingen svp op de site van de gemeente Beuningen.

De commissieleden 2018- 2022 zijn:  Eric van Ewijk (voorzitter), Dave Groenen, Wiel Bijmans, Robin Arians, Nicole Bannink,  Pascal Cobussen, Jan Kersten en Jos Janssen. Plaatsvervangend lid is Frank Engelen.

 

Raadscommissie Financiën en Algemene Zaken

De commissie Financiën en Algemene Zaken behandelt onderwerpen op het gebied van grondzaken, bestuurlijke aangelegenheden, personeel en organisatie, informatisering en automatisering en veiligheidszaken. De commissie stelt de agenda's vast van de commissie- en raadsvergaderingen en bespreekt de processturing voor beleidsonderwerpen. Ze behandelt tevens 2 à 3 keer per jaar de financiële stukken van de gemeente zoals de begroting en de jaarrekening.

De vergaderdata zijn meestal in de commissieweek. Hier kun je het BN&M vergaderschema downloaden.
Kijk voor de exacte data en eventuele veranderingen op de site van de gemeente Beuningen. (Deze kunnen op een laat moment gewijzigd worden)

Lid van de commissie zijn Pascal Cobussen en Bert Jeurissen (financieel specialist).

 

Seniorenconvent

Naast de bovengenoemde commissies heeft BN&M de beschikking over een prachtig seniorenconvent dat bestaat uit de volgende leden:

Leo van Beuningen, Henk Oerlemans, Kees Termeer en Broer Verploegen.

Het seniorenconvent bestaat uit (oud)  raadsleden die hun sporen in de politiek hebben verdiend. Het geeft vrijblijvend advies aan het bestuur, de fractieleden en de commissieleden.